10 pomocy logopedycznych wyróżnionych w 2019 roku

42

W życiu każdego człowieka, dla właściwej komunikacji potrzebna mu jest odpowiednio wykształcona technika pisania i mówienia. O ile pisanie wykorzystuje się rzadziej, to właśnie sztuka mówienia jest nieodzownym elementem w relacjach międzyludzkich. Problemy związane z umiejętnością poprawnej wymowy są widoczne przede wszystkim u dzieci. Rodzice, oprócz specjalistycznej pomocy logopedy, mogą również korzystać z  ćwiczeń i pomocy terapeutycznych. Poniżej zostało przedstawionych 10 takich pomocy.

GRA MEMO SZUMKI/ ELKI/ KAPKI/ RERKI. POMOC LOGOPEDYCZNA – gra umożliwiająca pokazanie dzieciom znajdowanie poszczególnych spółgłosek i dwuznaków zawartych w wybranych częściach gier z tej serii. Na osobnych kartach, każde słowo jest wymienione, dodatkowo zostało zilustrowane, za pomocą obrazka, tak aby dziecko każdy wyraz kojarzyło z danym obrazkiem. Przy nauce mówienia pojedynczych wyrazów, w których zostały zawarte poszczególne (specyficzne) dla języka polskiego spółgłoski i dwuznaki, dziecko może rozwijać swoje skojarzenia, kształcąc przy tym swoją pamięć wzrokową, poprzez mówienie (nazywanie) i pokazywanie poszczególnych obrazków.

LOGOPEDYCZNY TEST DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – książka w której zostały zawarte karty z ilustracjami, umożliwiające poprawna wymowę słów. Test pokazuje problemy z wymową, nie tylko u najmłodszych dzieci, ale także u starszych (młodzieży), a nawet u dorosłych, dzięki przedstawieniu realistycznych obrazków. Test daje takie możliwości jak: powtarzanie wyrazów, korzystanie ze spółgłosek występujących tylko w języku polskim, opowiadanie zdań z poszczególnymi wyrazami także całych historyjek. Poprzez naukę poprawnej wymowy, można rozwijać wyobraźnię i umiejętność znajdowania wybranych, przedstawionych w teście rzeczy, w życiu codziennym, tworząc np. nowe historyjki.

ROZPOZNAJEMY ZWIERZĘTA DOMOWE PO GŁOSIE/POJAZDY PO ODGŁOSACH – książka przedstawiająca wydawania dźwięków przez zwierzęta/ pojazdy, które można naśladować za pomocą mowy jak i pisania. Dodatkowo do książki została dołączona płyta CD, aby dokładnie dowiedzieć się jak poszczególne dźwięki i odgłosy brzmią, próbując naśladować je, zbliżając się najbliżej do ich oryginalnych wydźwięków, przy tym je zapamiętując korzystając je w życiu codziennym. Dzięki pokazanym w książce obrazkom dziecko najpierw ich się uczy, zapoznając się z nimi i ich dźwiękami i odgłosami. Później po usłyszeniu wybranego dźwięku musi dopasować odpowiedni obrazek. Na końcu, po wstępnie przedstawionych mu fonetycznie dźwięków i odgłosów, przez narząd mowy u człowieka, musi rozpoznać jeszcze dodatkowo dźwięk odtwarzając go na płycie CD, rozpoznając i dopasowując do przedstawionych mu dotąd dźwięków, względem oryginału. Mamy tutaj do czynienia z trzema połączonymi ze sobą metod uczenia logopedycznego dzieci: mówienia, pokazywania poprzez obrazki, słuchania.

CMOKAJ, DMUCHAJ, PARSKAJ, CHUCHAJ. ĆWICZENIA ODDECHOWE I ARTYKULACYJNE DLA NAJMŁODSZYCH – książka ukazująca jak ważne przy mówieniu jest, oddech połączony z współpracą pozycji języka, a także ułożenie ust. Książka dzięki połączeniu metod (technik) przedstawienia w sposób zadaniowy nauki ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych (m.in. rysowanie po śladzie) pokazuje techniki układu narządu mowy jaki są struny głosowe, oddech, wydech, czy układanie ust. Przed każdym zadaniem (ćwiczeniem) zawarty jest komentarz (wskazówki) jak dana czynność powinna być wykonywana, a niektóre z nich dodatkowo zostały zilustrowane przedstawieniem wyglądu twarzy, podczas wykonywania danego ćwiczenia związanego z ukształtowaniem języka i ust. Ogólnie książka została podzielona na 2 części. Pierwsza część zawiera podstawowe ćwiczenia, przygotowując do poprawnego układania języka i ust, związane i z oddechem: pogłębianie oddechu, wydłużając fazę wydechową, jak mówimy długo na jednym wydechu, ćwicząc wydolność płuc, jednocześnie kształtując głos i napięcie mięśni. Pomaga to dzieciom, które mają opóźniony rozwój mowy i mowy bezdźwięcznej. Natomiast druga część zawiera ćwiczenia, które stanowią podstawową rolę w sztuce mówienia i logopedii. Dzięki różnym ćwiczeniom, a także zabawom zaciekawione dziecko, będzie chętne na zajęciach logopedycznych.

KLOCKI EDUKACYJNE CYFERKI, LITERKI, OBRAZKI – KOLOROWE – klocki polegające na układaniu z nich wyrazów i ich poprawnej pisowni. Ucząc dziecko prawidłowej ich pisowni, poznaje (utrwalając i przypominając) wygląd poszczególnych liter i ich wymowy zestawiając je w sylaby, albo i nawet w dwuznaki., co temu ułatwiają 6 różnych kolorów. Na ich odwrotach dodatkowo znajdują się cyferki i obrazki, które również można nazywać. W przypadku tych klocków, nauka poprawnej wymowy została połączona z kreatywnością i kształtowaniem zdolności manualnej (sensorycznej) poprzez ich odpowiednie układanie.

GRA LOGOPEDYCZNA – MÓWIĘ POPRAWNIE – gra polegająca na poprawnym wymawianiu głosek z trzech szeregów: ciszącego, szumiącego, syczącego, poszerza zakres słów. Poprawnie wypowiadane słowa pozwalają dotrzeć do mety, gra zachęca dzieci do nauki mówienia, a także słuchania wypowiadanych słów, zgodnie z odkrywanymi tabliczkami. Korzystając z gry mamy do czynienia z połączeniem nauki mówienia z kształtowaniem zdolności manualnej (sensorycznej) w kategorii oko – ręka.

POSTAĆ TWARZ. PODSTAWOWE REGUŁY NABYWANIA JĘZYKA  – zestaw ćwiczeń polegający na nazywaniu czynności i rzeczy, które zostały podpisane i zobrazowane na ilustracjach. Kartki i obrazki znajdują się na osobnych plakietkach, a wszystko ma swoją nazwę (czynność, rzecz, sytuacja). Dzięki takiemu połączeniu dziecko poprzez liczne skojarzenia, przetwarzając i utrwalając w swojej głowie, łatwiej rozwinie naukę poprawnej wymowy, a także czytania. POSTAĆ TWARZ to tylko jeden z wielu zestawów PODSTAWOWE REGUŁY NABYWANIA JĘZYKA każdy zestaw z tej serii omawia inną dziedzinę życia, która jest ważna do egzystencji każdego człowieka.

MEMO ZGADYWANKA DO SŁUCHANIA. POMOC STYMULUJĄCA I ROZWIJAJĄCA SŁUCH – zestaw drewnianych "beczek", służących do rozwijania słuchu, który przy nauce mowy i poznawania brzmienia głosek w alfabecie jest niezbędny. W każdej "beczce" są różne materiały wydające różne dźwięki z zakresu od wyrazistych (wysokich) do głuchych (niskich). Poprzez potrząsanie "beczką", dana zawartość w środku się porusza wydając dźwięk odbijając się od ścianek w wewnątrz drewnianego pojemnika.

NAZWIJ I WRZUĆ (wszystkie odmiany w tym zestawy) – zestawy żetonów, w zależności od tematyki danej części (różne pudełka z tej serii), umożliwiające podstawę do wszelkich zabaw związanych z nauką poprawnej wymowy dziecka. Poprzez liczne żetony, zachęcające dziecko  do zabawy określonej przez logopedę lub rodzica. Jednocześnie motywujemy dziecko do powtarzania danych rzeczy przedstawionych na poszczególnych żetonach. Kształtuje to nie tylko sposób nazywania danych rzeczy, ale ćwiczy  aparat mowy, wzbogaca słownictwo, poprzez możliwość poznania nowych słów, które dotychczas dziecko nie miało okazji poznać.

UKŁADANKA EDUKACYJNA – KOGUCIK ABC – układanka umożliwiająca nie tylko rozwijanie zdolności manualnych (sensorycznych), ale przede wszystkim naukę alfabetu (podstawowego), który jest niezbędny do nauki mowy przez człowieka. Dodatkowo przez składanie układanki dziecko nauczy się odpowiedniej kolejności liter w alfabecie. Ze względu na jej formę - postaci kogucika, dziecko może się dowiedzieć (sprawdzić się), czy dobrze ułożyło układankę, układając po kolei odpowiednio litery zgodnie z ogólnie przyjętym alfabetem. Jakiekolwiek błędy podczas układania, powodują powstanie niewłaściwych kształtów odbiegających od kształtu kogucika. Oprócz poznawania liter i ich poprawnej kolejności w alfabecie, dziecko również rozwija zdolności manualne i wzrokowe.

Przedstawione pomoce to tylko wąski zakres pomocy logopedycznych dostępnych w naszej ofercie. Każda zabawka czy pomoc może przyczynić się do bardziej intensywnych i skutecznych ćwiczeń, a co za tym idzie przyczynić się do poprawy wymowy. Pomoce w łatwy i przystępny sposób można wykorzystywać zarówno w placówce przedszkolnej/szkolnej, gabinecie, jak i w domu.

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.