Co to jest arteterapia? Zastosowanie w obszarze edukacji

Każde dziecko lubi i odczuwa przyjemność z doznań sensorycznych. Bezpośredni kontakt skóry palców (na których znajduje się najwięcej receptorów czuciowych) z różnymi fakturami i strukturami, przynosi dziecku miłe doznania. Jeśli maluch ma możliwość malowania palcami, lepienia, klejenia, formowania kulek i brył z bibuły – to wszystko, te działania niezwykle go rozwijają – nie tylko motorycznie, ale i sensorycznie. Bezpośrednim odwołaniem do naturalnego pędu dziecka ku twórczości plastycznej, jest arteterapia, która pozwala na wielowymiarowy, wielokierunkowy i wszechstronny rozwój z uwzględnieniem spontanicznych działań plastycznych dziecka.

Arteterapia co to?

Arteterapia czyli terapia poprzez sztukę wspiera holistycznie rozwój malucha, wykorzystując jego naturalną ekspresję twórczą. Praktycznie każde dziecko lubi zajęcia plastyczne. Nawet jeśli maluch nie lubi rysować kredkami, to lubi doświadczać farbami, jeśli nie toleruje posługiwania się nożyczkami i klejem, to może warto podsunąć mu plastelinę lub zabawę masą solną? Możliwości jest naprawdę wiele, wszystko zależy tylko od pomysłowości i kreatywności nauczyciela czy opiekuna. Warto w sposób przemyślany organizować dzieciom takie zajęcia. Nie wystarczy podsuwać dziecku wyłącznie zadań plastycznych do wykonania, choć wiadomo że kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami czy technikami jest bardzo ważne. Jeszcze bardziej istotna jest nauka procesu twórczego, który ma ogromny wpływ na psychikę dziecka. Musimy mieć także świadomość tego, że arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę, łączy ze sobą różne techniki, nie tylko plastyczne ale także muzyczne, taneczne czy teatralne.

Arteterapia w przedszkolu

Co zrobić, by zajęcia z arteterapii, które prowadzone są w przedszkolu, były dla dzieci ciekawe i satysfakcjonujące? Jeśli nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, powróćmy do początku, tzn. zacznijmy wprowadzać najprostsze działania – zaproponujmy wspólny rysunek z dzieckiem. Podczas wykonywania prac, mamy możliwość przeprowadzenia z dzieckiem rozmowy, skierowania jego uwagi na określony cel, co powoduje rozbudzenie ciekawości konkretnym zagadnieniem. Arteterapia z wykorzystaniem sztuk plastycznych to przede wszystkim rysowanie, malowanie, rzeźba, ceramika czy grafiki. Bardzo lubianą przez dzieci formą pracy i zabawy, jest lepienie z plasteliny. Podczas tej czynności, usprawniamy motorykę małą, zręczność palców oraz szybkość i koordynację ruchów. Wycinanie i wydzieranie to techniki rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyobraźnię twórczą. Najprostsze – można rzec – kolorowanie, ćwiczy orientację, spostrzegawczość oraz pozwala na zainteresowanie plastyką i sztuką.

W przedszkolu niezwykle popularną oraz lubianą przez dzieci formą arteterapii, jest muzykoterapia. Ćwiczenia i zabawy muzyczne rozwijają sferę emocjonalną. Poprzez wybór konkretnego instrumentu muzycznego, dziecko ma możliwość wyrażenia swojego samopoczucia, a także wyrażenia swojego stanu emocjonalnego. Podczas zajęć swój stan emocjonalny dziecko może wyrazić także poprzez dopasowanie swojego stanu psychicznego i samopoczucia do jednego z trzech, mocno różniących się od siebie utworów muzycznych. Po dokonaniu wyboru utworu muzycznego, dzieci pracują w grupach i wykonują prace plastyczne, ponownie słuchając wybranej przez grupę piosenki czy melodii. Ważne jest, by podczas zajęć z arteterapii przyzwyczajać malucha do wysiłku, cierpliwości, dyscypliny i opanowania. Nauczyciel musi pamiętać, że nie może niczego narzucać, powinien być jedynie mentorem, który ułatwia i wskazuje dziecku, w jaki sposób może rozwijać swoją osobowość. Bardzo popularną formą arterterapii stosowaną w przedszkolu jest także dramatoterapia, która stanowi swego rodzaju lustro, w którym dziecko może się przejrzeć, poznać i określić swoją indywidualność. Drama umożliwia dzieciom zrozumienie motywacji postępowania swojego i innych ludzi, a także prowadzi do zrozumienia drugiego człowieka. Zabawa w dramę może stanowić pierwszy krok w trudnej drodze modyfikacji własnych zachowań.

Arteterapia dla dzieci

Oprócz rozwoju emocjonalnego, motorycznego, zainteresowania działalnością plastyczną, podczas zajęć z arteterapii, przedszkolaki rozwijają także swoją wyobraźnię. Zanim dziecko stworzy dzieło plastyczne, korzysta ze swoich myśli i emocji, najpierw wszystko to sobie wyobrażając. Rozwijając więc wyobraźnię, dziecko ma szansę na przełamywanie swojej nieśmiałości, może stać się bardziej otwarte i łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Dzięki arteterapii dzieci mają szansę na pokonywanie swoich lęków, a my – dorośli, dajemy im pozytywne wzmocnienie, dzięki czemu zaczynają wierzyć w swoje siły i możliwości. Zabawy ze sztuką świetnie integrują grupę, uwrażliwiają maluchy oraz uczą korzystania z dorobku kultury i sztuki. Zajęcia z uwzględnieniem arteterapii stwarzają ogromną i ciekawą przestrzeń dla rozwoju poznawczego i emocjonalnego.

Jak działa arteterapia?

Arteterapia zapewnia wszechstronny rozwój naszemu dziecku. Rozwija go w wielu aspektach i sferach. Uwzględnia rozwój i wspomaganie cech podstawowych, takich jak ciekawość poznawcza, wiara w siebie i niezależność emocjonalna. Działanie arteterapii jest szerokie i zapewnia stymulację rozwoju w zakresie umiejętności twórczych, społecznych, komunikowania się oraz rozwiązywania problemów. Systematycznie stosowane elementy arteterapii pomagają rozwinąć u dziecka te kompetencje. A wszystko to możemy osiągnąć dzięki świetnej, twórczej zabawie w doskonałej atmosferze. Działanie arteterapii jest bardzo szerokie, daje także możliwość doskonalenia i kształcenia estetycznego i pozwala nauczycielowi na określenie odpowiednich wymagań co do dziecka, daje też możliwość obiektywnego sprawdzenia wyników jego rozwoju.

Arteterapia - jak przebiega?

Pamiętajmy, że wielkim plusem zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii, jest możliwość uczestniczenia w nich wszystkich dzieci, niezależnie od możliwości intelektualnych czy nasilenia problemów emocjonalnych. Nauczyciel wybiera ćwiczenia w ten sposób, by dziecko mogło wyrazić swoje potrzeby i emocje, ma możliwość opowiedzieć, co je spotkało w domu czy podczas konfliktów z rówieśnikami. Dzięki tym zajęciom, dziecko bez problemu może wejść w relacje z rówieśnikami oraz aktywnie uczestniczyć w zabawie grupy. Arteterapia to także możliwość relaksacji, samodzielnego podejmowania decyzji oraz odreagowania stresów i emocji.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Odpowiadasz na komentarz