Edukacja domowa w Polsce - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Domowe nauczanie zyskuje - nie bez powodu - na popularności. Jeśli zastanawiasz się, co to jest edukacja domowa i jak dokładnie wygląda w Polsce, przygotowaliśmy dla Ciebie wpis stanowiący praktyczne, użyteczne kompendium wiedzy na jej temat. Dowiesz się z niego między innymi tego, w jaki sposób można się postarać o edukację domową, czy jest ona płatna, kto może wydać na nią zgodę i co oznacza w praktyce dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli. Przekonaj się, czy nauczanie domowe jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojego dziecka.

Co to jest edukacja domowa?

Według najbardziej formalnej definicji edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Może być także nazywana nauczaniem domowym, różnica w nazewnictwie nie zmienia jej formy, zaś sama nazwa jest tłumaczeniem z angielskiego HS, czyli homeschooling. Jeśli chodzi o to, kto może z niej korzystać, w regulującej edukację domową ustawie (Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 - można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej) mowa jest o uczniach w wieku od 6 do 18 roku życia.

Edukacja domowa w Polsce

Jak wygląda edukacja domowa w praktyce? Oceny

Edukacja domowa w Polsce nie jest szczególnie popularna, dlatego wielu rodziców zastanawia się, na jakiej podstawie są oceniani uczniowie, którzy obowiązek szkolny realizują właśnie w formie nauczania domowego. Sposób rozliczania z postępów w nauce przypomina sesje na studiach - dzieci co roku zdają egzaminy z całego materiału obowiązującego w danej klasie. Zakres egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły, w której została uzyskana zgoda na edukację w domu. Jeśli uczeń zda egzaminy, otrzyma świadectwo ukończenia danej klasy. Co ciekawe, w przeciwieństwie do klasycznych świadectw szkolnych, na tym nie będzie oceny z zachowania, muzyki, plastyki, techniki ani wychowania fizycznego. 

Co to oznacza dla rodzica?

Decydujący się na domowe nauczanie rodzic musi także zdecydować się na współpracę ze szkołą, która będzie sprawować swego rodzaju opiekę nad edukacją dziecka, a przede wszystkim odpowiadać za przeprowadzanie egzaminów końcowych. Warto znaleźć szkołę przyjazną edukacji domowej, czyli taką, która będzie wspierać proces nauczania domowego. Chodzi tu przede wszystkim o świadomość wyzwań, z którymi mogą zmagać się opiekunowie prowadzący edukację domową, znajomość przepisów oraz wsparcie - szczególnie na początku.

Jak wygląda edukacja domowa?

Jak załatwić nauczanie domowe?

Wielu rodziców nie jest pewnych, czy edukacja domowa jest płatna - nie, nie jest. Wszystko, co musisz zrobić, to złożyć w szkole wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób Twoje dziecko może rozpocząć edukację w domu, wystarczy, że zapoznasz się z poniższą instrukcją. Pamiętaj także, że wiek Twojego dziecka musi mieścić się w przedziale od 6 do 18 lat.

  1. Wypełnij wniosek o zezwolenie na edukację domową. Nie istnieje jedyny oficjalny wzór. Jeśli szkoła, do której zgłaszasz chęć podjęcia nauczania w domu, nie posiada wzoru, możesz napisać taki wniosek samodzielnie.
  2. Do wniosku załącz opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jej pracownik musi ocenić, czy dziecko może uczyć się w domu (Ważne: nie dotyczy roku szkolnego 2020/2021, co wiąże się z rozporządzeniem MEN dotyczącym zapobiegania rozprzestrzenianiu COVID-19).
  3. Wystosuj oświadczenie zapewniające szkołę o tym, że zapewnisz dziecku warunki do realizowania podstawy programowej. Będziesz także potrzebował zobowiązania informującego o tym, że dziecko przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych.
  4. Złóż dokumenty w dyrekcji szkoły, którą wybrałeś jako placówkę, z którą będziesz współpracować. Dokumenty możesz złożyć tak naprawdę przez cały rok - w  dowolnym momencie roku szkolnego lub przed jego rozpoczęciem. Decyzję dyrektora poznasz do 30 dni kalendarzowych.

W naszej ofercie znajduje się wiele artykułów, które mogą okazać się przydatne podczas nauczania domowego. Różne gry planszowe logopedyczne i edukacyjne uświetnią czas zarówno w czasie nauki, jak i po niej!