Innowacyjne pomoce edukacyjne i rozwiązania dla szkoły podstawowej

357

Innowacja to zmiana polegająca na wprowadzeniu czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie życia.

Innowacje pedagogiczne dają nauczycielowi możliwość świadczenia nowych usług na rynku edukacyjnym. To za ich pomocą może on rozszerzać swoją działalność o nowe elementy i wyjść poza podstawę programową. Nauczyciel wykorzystujący otwarte zasoby edukacyjne, dydaktyczne oraz posługujący się urządzeniami mobilnymi, to nowoczesny pedagog, który staje się dla ucznia autorytetem i przewodnikiem motywującym do rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Bardzo ważne w tym procesie są: zaangażowanie, kreatywność i różnorodne środki dydaktyczne.

Dostęp do pomocy dydaktycznych jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Sztuką jest jednak znalezienie odpowiednich materiałów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Pomoce edukacyjne oddziaływają na zmysły uczniów i ułatwiają im poznawanie otaczającej rzeczywistości. Do ich zalet zalicza się również urozmaicanie lekcji przepełnionych teorią oraz skracanie procesu nauczania. Uczniowie nie nudzą się, poznają świat w sposób bardziej bezpośredni i są zainteresowani nauką.

Zatem odpowiednio dobrane i estetycznie wykonane pomoce edukacyjne stanowią źródło bodźców sensorycznych i podnoszą efektywność stosowanych metod nauczania.

Warto też wykorzystywać własne umiejętności, pomysłowość i kreatywność uczniów, aby powiększyć warsztat pracy nauczyciela i wesprzeć proces edukacyjny za pomocą własnych wytworów. Uatrakcyjnią one zajęcia i można je wykorzystywać podczas zabaw.

Synonimem dzisiejszej cywilizacji są elektroniczne środki zapisywania, przetwarzania i przesyłania informacji. Wszyscy jesteśmy świadkami i uczestnikami w tworzeniu nowej kategorii społeczeństwa świata interaktywnego, społeczeństwa skomputeryzowanego, którego poszukiwanym towarem jest informacja. W procesie nauczania środkiem dydaktycznym staje się więc Internet, który przekazuje nauczycielowi i uczniom określone komunikaty, obrazy, dźwięki, a także umożliwia wykonywanie różnych czynności manualnych. Niezwykle atrakcyjne są też multimedia, uczniowie chętnie z nich korzystają. Materiał tekstowy wzbogacony o efekty dźwiękowe, animacje, sekwencje wideo jest doskonale przyswajany przez dzieci. Innym bardzo nowoczesnym środkiem edukacyjnym są tablice interaktywne. Można je porównać do dużego dotykowego monitora działającego przy współpracy z komputerem. Taka tablica jest niezwykle przydatnym i wzbogacającym narzędziem pracy na zajęciach.  Należy jednak pamiętać o specyfice oddziaływania nowoczesnych środków dydaktycznych na efektywność pracy ucznia. Zbyt skomplikowane pomoce naukowe mogą przyczynić się do obniżenia poziomu treści na rzecz formy, z jakiej będzie ona podawana. Wprowadzając nowy środek dydaktyczny, należy dać dzieciom czas na zapoznanie się z nim, a dopiero później czerpać korzyści.

Wszystkie działania pedagogiczne, które wdraża nauczyciel w swojej pracy zawodowej i które odnoszą się do nowych rozwiązań w zakresie treści nauczania, metod ich przekazu czy też zastosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, to cechy charakteryzujące innowacyjnego nauczyciela.

W naszym sklepie oferujemy różnorodne pomoce edukacyjne, wśród nich też nowoczesne, które wspierają wszechstronny rozwój każdego dziecka. Znajdziecie tu Państwo produkty do nauki matematyki, przyrody, języka angielskiego, biologii, geografii oraz pomoce wspierające naukę mówienia, czytania i pisania.

MYŚLENIE PRZYCZYNOWO – SKUTKOWE. STYMULACJA I TERAPIA. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA – teczka zawierająca materiały w postaci ćwiczeń polegających na pokazaniu dziecku zależności przyczynowo-skutkowej przy zachowaniu chronologicznej kolejności. Wspomniane ilustracje ukazują historyjki, które należy odpowiednio ułoży, tak by powstał całościowo spójny obraz. Pomoc ta wskazuje i podpowiada dziecku sposób postępowania w danych sytuacjach, uczy też - zwłaszcza dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju poznawczym - myślenia schematycznego, czego często tym osobom potrzeba. Ćwiczenia zawarte w tym zestawie, uczą myślenia logicznego, kategoryzowania, umiejętności odnalezienia się w czasie, spostrzegawczości, a także nazywania i wyrażania emocji.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA. STYMULACJA I TERAPIA. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA – teczka zawierająca materiały w postaci ćwiczeń mających na celu przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania. Jest to zbiór różnorodnych obrazków, z którymi dziecko ma styczność podczas wykonywania zadań. Wspomniane ilustracje ukazują różne przedmioty, zwierzęta, osoby, miejsca, które dziecko ma zadanie m.in. dopasować w odpowiedni kształt do danego zbioru, odnaleźć właściwą połówkę czy dopasować obrazki podobne do siebie przy uwzględnieniu pewnej cechy. Dlatego obrazki te zostały przedstawione w taki sposób, żeby dziecko poprzez ich analizowanie i obserwowanie pod kątem pewnej cechy, potrafiło właściwie odróżnić litery.

RELACJE CZASOWE I PRZESTRZENNE. STYMULACJA I TERAPIA. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA – teczka zawierająca materiały w postaci ćwiczeń umożliwiających dziecku naukę zrozumienia i praktycznego wykorzystania przyimków. Ilustracje, będące ćwiczeniami, przedstawiają różne zależności przedmiotów względem siebie. Ilustracje są czarno-białe, co sprawia że stają się lepiej przyswajalne i dostępne dla odbiorcy. Pomoc pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat wykorzystywania przyimków, uczy się także poprawnej odmiany rzeczowników. Relacje czasowe i przestrzenne to zbiór materiałów, które rozwijają także szereg innych kompetencji, tj. myślenie logiczne, dopasowywanie wybranych elementów względem siebie czy spostrzegawczości.

KATEGORYZACJA. STYMULACJA I TERAPIA. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA – jest to teczka zawierająca materiały pozwalające na kształcenie umiejętności kategoryzowania, tzn. takiego dobierania przedmiotów czy elementów ożywionych, by pasowały do wspólnego zbioru. Należy uwzględnić tutaj pewne kryterium, którym dziecko będzie się kierowało wykonując zadanie. Zadania zostały przygotowane w formie obrazków, często podobnych do siebie, na podstawie których, mamy dokonywać kategoryzowania. Dziecko przy tym zestawie rozwija umiejętności wstępne do przyswajania zasad i reguł obowiązujących w jego otoczeniu, zakres swojego słownictwa, logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, emocje. Zestaw jest przeznaczony zwłaszcza dla dzieci, które mają różne odmiany niepełnosprawności.

ODMIANA PRZYMIOTNIKÓW – jest to pomoc służąca do nauki odmiany przymiotników. W skład pomocy wchodzi zestaw kartoników z elementami ożywionymi i nieożywionymi. Nad każdym obrazkiem, znajdziemy pytania zapisane na czerwono. Są one bardzo precyzyjnie sformułowane, tak by prawidłowa odpowiedź była tylko jedna. Pomoc Odmiana przymiotników sprawdza się w terapii logopedycznej oraz w terapii dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

ĆWICZENIA WNIOSKOWANIA PRZEZ ANALOGIĘ. ZESTAW – zestaw pomocy mający na celu naukę kojarzenia pewnych analogicznych, zbliżonych do siebie faktów i wydarzeń. Zestaw zawiera zbiór kartoników ukazujących rysunki w trzech wierszach i dwóch rzędach. Zadaniem dziecka jest właściwe dopasowanie do siebie dwóch elementów. Pomoc ta rozwija myślenie logiczne, uczy odnajdywania podobieństw i wskazywania na różnice, a także ukazuje zasady i relacje występujące pomiędzy nimi. Dziecko ćwiczy także odmianę rzeczowników, poznaje zasady zapisu ortograficznego oraz buduje zdania z uwzględnieniem konkretnych wyrazów.

EMOCJE I RELACJE SPOŁECZNE – STYMULACJA – zestaw zawierający liczne czarno-białe ilustracje, które mają na celu naukę wyrażania emocji w różnych sytuacjach codziennych. Dziecko uczy się tych - często niełatwych - rzeczy, poprzez dorysowywanie na twarzach ludzkich emocji. Dziecko poznaje przyczyny i różnorodność stanów emocjonalnych, poznaje które emocje są pozytywne, a które negatywne.

     

 

Pomoce edukacyjne zakupione u nas umożliwią urządzenie wymarzonej pracowni szkolnej, kącika relaksu i wypoczynku. Sprawdzą się też podczas domowych zabaw i ćwiczeń z rodzicami bądź samodzielnie.

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.