Jaką rolę i funkcje odgrywają pomoce dydaktyczne?

52

Aby przyswajać i przekazywać dzieciom wiedzę w młodszym wieku łatwo i skutecznie, nie wystarczy tylko uczyć ich z książek stanowiących podstawowe źródło wiedzy, należy posiłkować się wszelkimi innymi pomocami dydaktycznymi znajdującymi się na rynku, które nie tylko ułatwiają ćwiczenia i zadania dzieciom, podczas nauki, ale także nauczycielom, którzy tą wiedzę im przekazują.

Kreatywna nauka poprzez zabawę 

Nauka może odbywać się na różne sposoby, w formie teoretycznej i praktycznej poprzez liczne zabawy i ciekawostki.

Pomoce te odgrywają różne funkcje:

  • poznawcze,
  • dydaktyczne,
  • kształcące.

Pierwsza z nich polega na przekazywaniu wiedzy dzieciom w sposób bezpośredni. Druga pomaga w sprawdzaniu zdobytej wiedzy przez dzieci z wykorzystaniem materiałów sprawdzających oraz jej dalszym utrwaleniu. Ostatnia z wymienionych funkcji przedstawia przekrój zdobywania umiejętności przez dzieci pod kątem emocjonalnym i uczuciowym. Natomiast rola podsumowująca wszystkie wspomniane funkcje polega na dopełnieniu treści zawartych w książkach, wiążąc z elementami kształcącymi ogół człowieka pod kątem wewnętrznym, jednocześnie wzbogacając człowieka pod kątem procesu:

  • wychowawczo-dydaktycznego,
  • pobudzającego odczucie piękna,
  • przyjemnego spędzania czasu w szkole oraz w domu.

Następnie kształtowania wyobraźni, koncentracji na otoczeniu, logicznego myślenia, podawania i przetwarzania poszczególnych informacji. Nauczyciel nie tylko widzi dziecko pod kątem jego osiągnięć,  zdobytej wiedzy i ocen. Widzi również dziecko pod kątem tożsamości i ciągle kształtującego się u niego charakteru, który podąża razem z wiekiem dziecka.

Pomoce dydaktyczne zwiększają efektywność rozwoju dziecka

Wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, nauczyciel powinien dobierać biorąc pod uwagę możliwości swoich podopiecznych, w sposób racjonalny, gdzie wybrane pomoce dadzą pożądane efekty. Kolejne kryteria polegają na doborze pomocy dydaktycznych, które przyspieszą efekty w zdobywaniu wiedzy przez dzieci. Pomoce dydaktyczne, pomoce logopedyczne, edukacyjne i wszelkie pomoce sensoryczne dostępne w sklepie Liger są dobrane i wyselekcjonowane pod kątem możliwości i rozwoju intelektualnego , fizycznego różnych dzieci, poniżej przedstawimy kilka propozycji pomocy dydaktycznych:

SKRZYNKA MATEMATYCZNA. POMOC MONTESSORI (POMOC DYDAKTYCZNA)

Pomoc polegająca na nauce matematyki, a także wykonywania różnych czynności związanych z matematyką z zastosowaniem elementów pedagogiki Marii Montessori. Jest to nic innego jak zestaw elementów, ułatwiający poznawanie pojęć takich jak:

  • parzystość i nieparzystość liczb,
  • poznawanie części liczb z podziałem na cyfrę jedności, dziesiątek, setek, czy nawet części tysięczne,
  • tworzenie odpowiednich zbiorów liczb i ich porównywanie co do ich wielkości,
  • poznawanie czterech podstawowych działań na różnego rodzaju liczbach.

Poprzez występowanie różnych elementów znajdujących się w zestawie (niekoniecznie związanych tylko z liczbami), można właśnie wykonać działania, i tworzyć zbiory za pomocą sznurków, czy pospolitych koralików.

DYSKALKULIA. MULTIMEDIALNY PROGRAM DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNY

Program komputerowy umożliwiający łatwiejsze przyswajanie wiedzy matematycznej. Program ukazujący materiały nie tylko pod kątem multimedialnym, ale również w formie papierowej. Ćwiczenia zawarte w dowolnej postaci ukazują nie tylko wykonywanie działań matematycznych, czy czynności z nimi związanych (porównywanie wielkości zbiorów, czy ich tworzenie na podstawie określonych założeń), ale także ukazują ćwiczenia stosowane w psychologii dziecięcej, badając w ten sposób także umysł dziecka na ile ten jest rozwinięty, poprzez odnajdywanie drogi do celu, czy też umiejętność rysowania lustrzanego odbicia danego kształtu. Takie właśnie połączenie psychologii z nauką matematyki daje wymierne efekty w nauce.

Program także umożliwia nauczycielowi, czy terapeucie w postawieniu diagnozy dziecka, jak ono jest rozwinięte pod kątem intelektualnym, na podstawie różnych testów, badań. Dzięki możliwości stosowania tej pomocy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, dziecku pospolite zajęcia można uatrakcyjnić i sprawnie nimi zaciekawić. Dziecko pod wpływem tego programu może rozwijać samokontrolę, koncentrację potrzebną nad wykonywaniem wszelkich ćwiczeń, pamięć, myślenie z elementami przyczyny i skutku, odnajdywanie się w czasie i miejscu, pamięć wzrokową, zapamiętywanie kształt cyfr i znaków stanowiące podstawę w działaniach matematycznych, myślenie operacyjne.

SKRZYNKA SYLABOWA. POMOC MONTESSORI (POMOC DYDAKTYCZNA)

Pomoc z tej samej serii co pierwsza pomoc przedstawiona w artykule, tylko zajmująca się językiem polskim w formie pisanej i czytanej. Dzięki przedstawionym sylabom na drewnianych tabliczkach, zestaw umożliwia naukę czytania sylabami, po poznaniu już wszystkich liter osobno przez dziecko. Dla nauki dużych i małych liter dziecko uczy się ich wielkości. Dodatkowo do skrzynki zostały dołączone czarne tabliczki na których można pisać kredą (też zamieszczoną w zestawie) umożliwiając dziecku dopisywanie odpowiednio brakujących sylab w danym słowie.

Dzięki metodzie monterssori - pomocy dydaktycznej, dziecko rozwija swe zdolności pod kątem odczytywania ułożonych słów, tworzenia słów, mówienie słów ze słuchu, układania zdań, rozdzielania wyrazów. Wszystkie te czynności oczywiście są związane z sylabami.

KOLORNICA – POMOC DYDAKTYCZNA I LOGOPEDYCZNA 

Gra polegająca na rozwijaniu zdolności manualnych rąk, powodując u dzieci naukę poszczególnych zachowań potrzebnych do przyswajania wiedzy (informacji) we wszelkiego rodzaju placówkach. Pomoc to nic innego jak nawlekanie odpowiednich koralików na wybrane sznurki, spięte w jeden punkt zakończony drewnianą imitacją ośmiorniczki. Dzięki różnym kolorom koralików, dziecko może poznać rodzaje barw ciepłych, zimnych, bądź neutralnych. Wspomniane zdolności, które dziecko rozwija podczas korzystania z tej gry są to: koordynacja na drodze wzroku i ruchu, komunikacja wśród rówieśników (w społeczeństwie), logiczne myślenie, skupienie nad wykonywaną czynnością, nauka liczenia i porównywania zbiorów. Pomoc umożliwia stopniowe zwiększanie zakresu trudności, co też umożliwia wykorzystywanie jej przez dzieci w różnym wieku.

SKRZYNKA GRAMATYCZNA. POMOC MONTESSORI (POMOC DYDAKTYCZNA)

Następna skrzynka z serii POMOCY MONTESSORI zajmująca się tym razem symbolami gramatycznymi, czyli po prostu kształtami. Wspomniane kształty nawiązują do znaków interpunkcyjnych, stosowanych w zdaniach w języku polskim, odpowiadając je każdemu kształtowi. Dzięki tym elementom, pokazuje dziecku wzorce i schematy stosowane w pisowni różnych zdań, jednocześnie przy omawianiu ich funkcji. Dziecko uczy się także, że znaki interpunkcyjne wykorzystywane w zdaniach, wypowiedziach są bardzo ważne dla precyzji wypowiedzi.

GEOGRAFICZNE MEMORY LĄDY I OCEANY NA ZIEMI

Jeden z zestawów serii pomocy naukowych naszego polskiego producenta, obejmujący zakres informacji na temat geografii. Zestaw zawiera różne drewniane tabliczki, które dodatkowo zostały opisane pod kątem przedstawienia podstawowych rzeczy, związanych z geografią, globusem, mapą. Dziecko przy okazji przyswajanej i zapamiętywanej wiedzy, musi znaleźć identyczną tabliczkę tworząc parę. Przy znajdowaniu odpowiednio pasujących do siebie obrazków, dziecko także rozwija swoją wiedzę na temat części składowych znajdujących się na mapie (siatki kartograficznej), kontynentów, oceanów, a także pozostałych kluczowych części świata, które są zaznaczone na tle mapy świata.

PATYCZAKI – POMOC MANIPULACYJNA

Narzędzie służące do rozwoju zdolności manualnych rąk z wykorzystaniem logicznego myślenia i zmysłu wzroku. Na podstawie instrukcji załączonej w zestawie, dziecko ma za zadanie ułożenie z patyczków różnych rzeczy. Jest to przekrój niemalże wszystkich dziedzin nauk, z którymi dziecko na początku swojego życia ma styczność, układając z nich liczby, działania matematyczne, litery, figury. Podczas układaniu tych rzeczy dziecko musi dokładnie się przyjrzeć instrukcji, gdzie na wysokości styku patyczków występują kulki, które trzeba przedtem nałożyć na patyczki. Dzięki tej pomocy dziecko rozwija spostrzegawczość, wyobraźnie, kreatywne myślenie, a także planowanie podczas analizowania załączonej instrukcji.

Pomoce dydaktyczne pomagają w utrwalaniu wiedzy, ale także pomagają odkryć nowe twórcze zdolności dziecka. Łączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną to najlepszy sposób na naukę i rozwój. Warto zatem inwestować w pomoce dydaktyczne i wszelkie pomoce edukacyjne.

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.