Rozumienie pytań. Ćwiczenia kompetencji językowych

Rozumienie pytań. Ćwiczenia kompetencji językowych

33,00 zł
Brutto

Prezentowane materiały pomagają w ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwijanie następujących umiejętności:

- formułowanie zdań poprawnych gramatycznie - o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, szczególnie w odniesieniu do rzeczowników,

Ilość

Prezentowane materiały pomagają w ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwijanie następujących umiejętności:

- formułowanie zdań poprawnych gramatycznie - o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, szczególnie w odniesieniu do rzeczowników,
- inicjowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności samodzielnego opowiadania;
- różnicowanie oraz właściwe stosowanie zaimków osobowych (on, ona) i wskazujących (ten, ta);
- rozumienie pytań dotyczących osób, czynności oraz zaczynających się od: czym? na czym? w czym?;
- pojmowanie i samodzielne prawidłowe stosowanie partykuł: tak, nie.

Co więcej, zachęcają do poszerzania zakresu słownictwa czynnego.

Zestaw zawiera 44 karty pracy z prostymi ilustracjami prezentującymi czynności oraz etykiety do pocięcia, gdzie na awersie etykiety mieści się symbol, a na rewersie wyraz.

Całość została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się zestawiania obrazków oraz zdań do nich, które ściśle ze sobą korelują i są właściwym opisem obrazka. Tutaj zadaniem podopiecznego jest udzielenie odpowiedzi na konkretne pytanie. Ramki paska zdaniowego pod obrazkiem, które ćwiczący może kolejno wskazywać w trakcie odpowiadania, sugerują ile słów ma zawierać a tym samym jak długa ma być wypowiedź. W przypadku osób posługujących się pismem, ramki mogą posłużyć do ćwiczeń w pisemnym udzielaniu odpowiedzi. Poniżej przedstawiono zdania do obrazków. W odpowiedziach na pytanie: „Opowiedz, co widzisz na obrazku?” dopuszcza się pewien zakres swobody wypowiedzi.

Seria "Ćwiczenia kompetencji językowych" składa się z trzech zeszytów ćwiczeń: Antonimy część 1, Antonimy część 2 oraz Rozumienie pytań. Zawarte w nich zadania służą kształtowaniu umiejętności komunikacji językowej, a w szczególności:

- rozumienia i poprawnego posługiwania się antonimami, zaimkami wskazującymi i osobowymi;
- formułowania zdań poprawnych gramatycznie, z prawidłowym szykiem i fleksją
- budowania wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, wprowadzenie do samodzielnego opowiadania;
- rozumienia pytań dotyczących osób i czynności.

Autor: Joanna Mikulska
Liczba stron: 48
Format: A4

Polecamy logopedom, terapeutom i pedagogom specjalnym. Pomoc znakomicie sprawdza się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Specyficzne kody

Podobne produkty