Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych

Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych

25,00 zł
Brutto

Kwestionariusz diagnostyczny składa się z dwóch części:

- materiały do badania,
- arkusz diagnostyczny.

Ilość

Kwestionariusz diagnostyczny składa się z dwóch części:

- materiały do badania,
- arkusz diagnostyczny.

Kwestionariusz diagnostyczny... składa się z dwóch części: Arkusza diagnostycznego i Materiałów do badania. W pierwszej z nich znajdują się szczegółowo opracowane instrukcje, według których przeprowadza się badanie diagnozujące, oraz arkusz odpowiedzi pacjenta (Karta zapisu mowy pacjenta). Arkusz odpowiedzi jest skorelowany z instrukcją. Do tej części dołączona jest płyta CD, na której znajdują się nagrania dźwięków do badania gnozji słuchowej, oraz przygotowana do wydruku Karta zapisu mowy pacjenta. Część drugą stanowi materiał graficzny – zbiór 18 załączników zawierających kolorowe ilustracje, zdjęcia oraz materiał werbalny, za pomocą których przeprowadza się diagnozę.

„Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy...” jest cenną i potrzebną na rynku wydawniczym propozycją tematycznie związaną z diagnostyką komunikacji językowej. Adresowany jest do logopedów oraz neurologopedów wykonujących diagnozę dwóch podstawowych jednostek zaburzeń komunikacji językowej o etiologii mózgowej – afazji i dysartrii. Można zastosować go w diagnostyce pacjentów dorosłych lub młodzieży. (...) Proponowany „Kwestionariusz...” skonstruowany jest prawidłowo – odczuć można wieloletnią praktykę w zakresie diagnostycznym Autorów. Należy zaznaczyć, że spośród podobnych pomocy specjalistycznych środowisko logopedów mogło wybierać do tej pory w dawno wydanych, czasem już nieaktualnych pod względem słownictwa, opracowaniach.

Autorzy: Katarzyna Szałapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński

Dane techniczne:

- książka: A4 albumowy, 36 kolorowych stron (Materiały do badania)
- książka: A4, 28 stron, 1 płyta CD (Arkusz diagnostyczny)

Polecamy w terapii neurologopedycznej.

Specyficzne kody

Podobne produkty