Sylaby inaczej 1 (prymarne). Zestaw

Sylaby inaczej 1 (prymarne). Zestaw

54,00 zł
Brutto

Zestaw ćwiczeń zawartych w pozycji Sylaby inaczej (prymarne) przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci rozpoczynających naukę czytania ale także dla dzieci z trudnościami z koncentracją, które wynikają z nadmiernej stymulacji wysokimi technologiami.

Ilość

Zestaw ćwiczeń zawartych w pozycji Sylaby inaczej (prymarne) przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci rozpoczynających naukę czytania ale także dla dzieci z trudnościami z koncentracją, które wynikają z nadmiernej stymulacji wysokimi technologiami. Świetnie sprawdzi się także do ćwiczeń dla dzieci leworęcznych i tych z problemami w rozwoju mowy (ORM) oraz do pracy dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi.

Problem różnicowania sylab w początkowym etapie nauki czytania, dotyka wiele dzieci. Nie wolno jednak odstępować nauki języka pisanego.


Dzieci, które szybko opanowują umiejętność samodzielnego odczytywania samogłosek, a jednak przejawiają problemy z odróżnianiem sylab w dwóch pierwszych paradygmatach, powinny uzyskać pomoc z zastosowaniem zapisu w odbiciu negatywowym.

Litery są tutaj białe, zapisane są na silnie skontrastowanym czarnym tle. Powoduje to lepszą fiksację wzroku i koncentrację na zadaniu. Umiejętność rozpoznawania sylab, daje dziecku możliwość zrozumienia znaczenia nowego wyrazu. W konsekwencji pojawi się możliwość czytania wg mechanizmów lewopółkulowych, niezależnych od globalnego rozpoznawania słów


W skład kompletu wchodzą sylaby:

MA MO MU MÓ ME MY MI

SA SO SU SÓ SE SY

FA FO FU FÓ FE FY FI

BA BO BU BÓ BE BY BI

WA WO WU WÓ WE WY WI

KA KO KU KÓ KE KY KI

PA PO PU PÓ PE PY PI

DA DO DU DÓ DE DY DI

GA GO GU GÓ GE GY GI

ZA ZO ZU ZÓ ZE ZY

LA LO LU LÓ LE LI

TA TO TU TÓ TE TY TI

Autor: Jagoda Cieszyńska

Polecamy, jako pomoc do nauki czytania.

Specyficzne kody

Podobne produkty