Analogie sylabowe

Analogie sylabowe

95,00 zł
Brutto

Pomoc Analogie sylabowe służy do terapii i nauki dla dzieci w normie intelektualnej do stymulacji funkcji poznawczych, przy jednoczesnym utrwalaniu czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Ilość

Pomoc Analogie sylabowe służy do terapii i nauki dla dzieci w normie intelektualnej, do stymulacji funkcji poznawczych, przy jednoczesnym utrwalaniu czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Analogie sylabowe przystosowane są też do pracy z dziećmi o różnych zaburzeniach rozwojowych.

Wewnątrz znajdziemy karty ćwiczeń, które zostały podzielone wg następujących po sobie etapów nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, a także z uwzględnieniem reguł i stopnia ich trudności.

Początkowe karty to analogie odnoszące się wyłącznie do samogłosek, kolejne opierają się na sylabach otwartych, następne na zamkniętych, by dojść wreszcie do dwuznaków i zmiękczeń. Takie uszeregowanie i rozmieszczenie materiału, daje możliwość trenowania przez dzieci nauki czytania. O skuteczności pracy w oparciu o Analogie sylabowe, decyduje zdobyta wcześniej umiejętność nauki czytania na etapie odpowiadającym danej karcie ćwiczeń.

Zestaw składa się z 54 tablic wraz z odpowiedziami przystosowanymi do każdej z nich (po 5 odpowiedzi do każdej tablicy). Należy wybrać tę odpowiedź, która pasuje do pustego miejsca na tablicy.

Na każdej tablicy znajdują się dwie pary samogłosek lub sylab, które połączone są inną regułą. Zadaniem dziecka, na podstawie bacznej obserwacji, jest zastosowanie tej reguły w odniesieniu do trzeciej pary.

W celu właściwej pracy na tym zestawie, w środku znajdziemy instrukcję ze szczegółową rozpiską poszczególnych etapów pracy.

Autor: Anna Nepomuceno , Anna Nallur

Polecamy w terapii logopedycznej oraz w terapii dzieci i osób z różnymi deficytami rozwojowymi.

Specyficzne kody

Podobne produkty