• Produkt tymczasowo niedostępny

Makaton - system wspomagania komunikacji gestem i obrazem

78,00 zł
Brutto
Ilość
Produkt tymczasowo niedostępny

Publikacja Makaton - system wspomagania komunikacji gestem i obrazem została przygotowana z myślą o dzieciach z zespołem Downa, a także o innych dzieciach z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Poprzez zastosowanie metody Makaton, dzieci te otrzymują wsparcie w terapii mowy i w procesie jej nabywania. Książka jest publikacją naukową, a więc podchodzi do problemu w sposób niezwykle rzetelny i kompetentny, a jednocześnie interesujący. Wsparcie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami komunikacji jest w terapii logopedycznej i pedagogicznej niezwykle istotne i od dawna budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków, dlatego też prezentowana publikacja stanowi doskonałe uzupełnienie i wsparcie w tym zakresie.

Największą chyba zaletą tej pozycji jest próba opracowania polskiej wersji Makatonu, czyli metody służącej do usprawniania komunikacji i porozumiewania się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kolejnym ważnym atrybutem jest zwrócenie uwagi na oddziaływanie metody w procesie edukacyjno-terapeutycznym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Poszczególne rozdziały książki, prezentują kolejne etapy pracy tą metodą. Z racji złożoności procesu, jego realizacja została podzielona na poszczególne etapy odpowiadające rozdziałom.

Rozdział pierwszy dotyczy etymologii zagadnienia. Autorka umieściła w nim treści opisujące rozwój metody AAC w oparciu o przesłanki naukowe, technologiczne i przedstawiła je w świetle uwarunkowań społecznych wykorzystując literaturę przedmiotu. Ukazała także interdyscyplinarną wymowę komunikacji alternatywnej, wskazała na źródła i motywy, dla których ona powstała, a także wskazała na wartość, jaką niesie metoda w ujęciu interwencyjnym w terapii osób z CCNs. W rozdziale tym znajduje się także brytyjska wersja Makatonu oraz początki tej metody terapeutycznej w naszym kraju.

W drugim rozdziale autorka prezentuje metodologię badań nad metodą Makaton wraz z etapami jej powstawania, a także dokonuje prezentacji doboru słownictwa, znaków manualnych i zaadoptowania ich na grunt polski.

Kolejny rozdział poświęcony jest empirycznemu opracowaniu polskiego słownictwa podstawowego i znaków manualnych wespół z grupą badawczą terapeutów oraz rodziców dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Ciekawą sprawą jest umieszczenie informacji na temat miejsca metody Makaton wśród języków i systemów migowych w Polsce.

Rozdział czwarty to podsumowanie ilościowe i jakościowe słownictwa podstawowego Makatonu. Jest tu zawarta wersja słownikowa, także opis i organizacja badań i szkoleń dla specjalistów i nauczycieli. Koniec rozdziału to wyniki badań własnych autorki.

Rozdział piąty to część typowo badawcza. Zawiera bowiem opis przeprowadzonego eksperymentu na grupie badawczej osób z zespołem Downa. Badaczka wykazuje tutaj skuteczność polskiej wersji Makatonu, podkreślając że jest to narzędzie służące wsparciu komunikacji dla dzieci. Autorka zawiera tutaj także informacje na temat programu szkoleniowego przeprowadzonego z rodzicami i specjalistami w zakresie wykorzystywania metody Makaton w życiu codziennym.

W rozdziale piątym umieszczono opis eksperymentalnego sprawdzenia (z grupą badawczą dzieci z zespołem Downa, z podziałem na grupę kontrolną i eksperymentalną) skuteczności polskiej wersji Makaton (znaków manualnych i słownictwa podstawowego) jako narzędzia wspomagającego porozumiewanie się dzieci w zależności od rodzaju komunikatu, wieku i płci. Wyniki analiz ilościowych i ich interpretację wzbogacono analizami jakościowymi. W rozdziale przedstawiono również zarys programu szkoleniowego przeprowadzonego z rodzicami i specjalistami w zakresie posługiwania się Makatonem w codzienności.

Ostatni rozdział to podsumowanie i dyskusja odnosząca się do wyników badań nad polską wersją Makatonu. Znajdziemy tutaj także rozważania o eksperymentalnym sprawdzaniu jej skuteczności wśród dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z CCNs. KOniec rozdziału i zarazem całej publikacji, to przedstawienie zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w obszarze komunikacji AAC.

Autorka: Kaczmarek Beata Bogusława
Objętość: 340 stron
Format: B5
Oprawa: miękka

Polecamy, jako pomoc w terapii logopedycznej osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Specyficzne kody

Podobne produkty