Język oknem na świat - edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori
  • Produkt tymczasowo niedostępny

Język oknem na świat - edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori

30,00 zł
Brutto

Komunikacja językowa była i jest przedmiotem nauk o człowieku, w tym nauk filologicznych i humanistyczno-społecznych.

Ilość
Produkt tymczasowo niedostępny

(...) Komunikacja językowa była i jest przedmiotem nauk o człowieku, w tym nauk filologicznych i humanistyczno-społecznych. Problem przyśpieszonego rozwoju środków komunikacji masowej, brak czasu dorosłych na kontakt z dziećmi, rozbieżności w potrzebach rozwojowych dziecka w odniesieniu do do praktyki edukacji językowej powodują, że coraz wyraźniej widać zaniedbania w rozwoju mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmniejsza się zasób słownictwa, wypowiedzi uczniów są bardzo lakoniczne, komunikacja werbalna często zastępowana jest wysyłaniem krótkich esemesów (...).

Teksty niniejszej publikacji zapewne nie zamykają tematu: Język oknem na świat. (...) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się symbolicznym pomostem pomiędzy człowiekiem i światem. Jak pisała Maria Montessori: Nie można wyobrazić sobie prawidłowego wychowania bez nauki poprawnej wymowy. Powinniśmy więc doskonalić naszą mowę i troszczyć się o jej piękno.

dr Małgorzata Miksza

Fragment recenzji:

(...) Warto zachęcić Czytelnika do wnikliwego przestudiowania owego tekstu wprowadzającego do późniejszych refleksji autorskich, a istotnym powodem może być fakt, że poszczególne rozprawy formułują wiele myśli i konstatacji bardzo mocno związanych z cywilizacją współczesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
 
Prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha
 

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty Mikszy

Ilość stron: 159

Specyficzne kody

Podobne produkty