Kiedy warto udać się z dzieckiem do logopedy? 10 przykładów

W poniższym wpisie dowiecie się (od logopedy pracującego z dziećmi z różnymi problemami w rozwoju mowy), jakie są symptomy i niepokojące oznaki w rozwoju mowy Waszego dziecka. Odpowiedź w jednym zdaniu na pytanie: kiedy udać się z dzieckiem do logopedy, brzmi: jak tylko jako mama (rodzic) czujesz, że coś w rozwoju dziecka Cię niepokoi! Na spotkanie z logopedą nigdy nie jest za wcześnie. Ani za późno!


Prawdy i mity: kiedy do logopedy?

Obecnie obserwuje się - na szczęście - wzrost świadomości wśród rodziców, którzy nie czekają, aż dziecko skończy 3 czy 4 lata i dopiero wówczas szukają pomocy logopedy. Pokutuje jeszcze w społeczeństwie mit, że chłopcy mogą zacząć mówić później i że nie ma w tym nic złego, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, że ktoś z rodziny też nie mówił do 5. roku życia, a później „worek się rozwiązał” i mowa ruszyła lawinowo... Tak, to prawda. Może się tak zdarzyć. Może... Ale po co narażać siebie i dziecko na stres, a później wykluczenie ze środowiska. Rozpoczynając terapię logopedyczną w wieku przedszkolnym lub - co gorsza - dopiero szkolnym, decydujemy się świadomie na to, że praca z dzieckiem będzie dłuższa, mozolniejsza i często bardziej kosztowna, ponieważ nawyki, jakie są już utrwalone, trudniej jest wyeliminować. Istnieje powszechne przekonanie, że wady wymowy należą do najprostszych zadań logopedy, że najłatwiej je opisać i ułożyć program terapii. Tymczasem bardzo często jest tak, że wady artykulacyjne nie łatwo jest scharakteryzować, a ich leczenie może trwać bardzo długo.

Nie zapominajmy także, że opieka logopedyczna obejmuje nie tylko dzieci, które borykają się z wadami, nieprawidłowościami, niepłynnościami wymowy, jej opóźnieniem czy brakiem. Wczesna interwencja logopedyczna dotyczy także maluszków: noworodków, niemowląt i małych dzieci, które mają kłopoty ze ssaniem piersi lub butelki, nie przybierają na wadze, często śpią z uchylonymi ustami czy mają problemy przy rozszerzaniu diety. Są to dla rodzica niewątpliwie sygnały – flagi ostrzegawcze, których nie powinni bagatelizować, ale właśnie udać się z dzieckiem do logopedy.

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Kiedy logopeda niezbędny dla dziecka? 10 przykładów pomocnych rodzicowi

Nie czekaj z konsultacją u logopedy, gdy Twoje dziecko:

  • w pierwszych tygodniach czy miesiącach życia sygnalizuje problemy ze ssaniem piersi lub butelki: pręży się, wygina, płacze, odpycha od mamy, ulewa, a Ty czujesz lęk przed każdym kolejnym karmieniem; gdy maluch nawykowo śpi z niedomkniętą buzią,
  • po 2. miesiącu życia nie wokalizuje pierwszych samogłosek, nie wydaje dźwięków przypominających mowę; ma obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
  • po 4. miesiącu życia nie potrafi skupić wzroku na twarzy mamy lub taty, nie odpowiada uśmiechem na uśmiech, nie interesuje się dźwiękami otoczenia,
  • po 6.-8. miesiącu życia nie „rozmawia” z dorosłym, nie naśladuje sylab otwartych, nie gaworzy samo naśladowczo,
  • po 9.-10.miesiącu życia brak jest u dziecka gestu wskazywania palcem, nie potrafi utrzymać wspólnego pola uwagi z opiekunem, nie wypowiada samodzielnie sylab,
  • skończyło rok i nie wypowiada żadnych najprostszych słów (mama, tata, baba, da), nie rozumie prostych nazw rzeczy, czynności, nie rozumie prostych poleceń nawet popartych gestem, nie rozpoznaje wyrażeń dźwiękonaśladowczych, nie podejmuje prób samodzielnego posługiwania się łyżką i nie pije z otwartego kubka,
  • skończyło 2 lata i nie łączy ze sobą dwu elementów, np. mama am, nie dzieli wspólnego pola uwagi z dorosłym, nie skupia uwagi podczas czytania mu książeczki, nieprawidłowo wymawia samogłoski, nie wymawia lub nieprawidłowo wymawia spółgłoski p, b, m, t, d, n, l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź,
  • skończyło 3 lata, a jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, rozumieją ją jedynie najbliższe osoby, wkłada język między zęby podczas artykulacji, nie poszerza zasobu słownictwa i nie buduje zdań złożonych,
  • skończyło 4 lata, a wciąż zmiękcza głoski s, z, c, dz, realizując je, jako ś, ź, ć, dź, nie widać w jego wymowie pierwszych prób poprawnej realizacji dźwięków sz, ż, cz, dż, nie nazywa prostych związków przyczynowo-skutkowych, relacji czasowych, przestrzennych,
  • skończyło 5 lat, a w jego wymowie nie pojawia się choćby sporadycznie głoska r, nie zdaje pytań dotyczących zjawisk z rzeczywistości, nie stosuje i nie rozumie metafor, porównań.

Kiedy logopeda dla dziecka?

Decyzja o tym, kiedy z dzieckiem do logopedy umówić się na pierwszą wizytę, w dużej mierze zależy oczywiście od samych rodziców. Pomyślmy jednak też z innej strony: jeśli szybciej wypracujemy lub też innymi słowy – pomożemy mowie rozwinąć się, tym szybciej będziemy mogli ze swoim dzieckiem porozmawiać. Ileż fascynujących spraw może nam opowiedzieć, ile pytań zadać, ono jest ciekawe świata, a my – rodzice, jesteśmy jego pierwszymi nauczycielami. Dziecko, które nie umie werbalnie wypowiedzieć, co go boli, czego chce, oczekuje, może czuć się sfrustrowane i może też słabiej rozwijać się emocjonalnie, poznawczo i społecznie. Czuje, że jest nierozumiane przez rówieśników, spychane na margines, co powoduje z kolei rodzenie się b raku pewności siebie i nieśmiałości. Pamiętajmy też, że mózg dziecka rozwija się najintensywniej do 3. roku życia, tym bardziej w tym okresie warto poddać go działaniom terapeutycznym. Możemy się spodziewać wówczas najlepszych i najszybszych rezultatów. A przecież o to nam właśnie chodzi...

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Odpowiadasz na komentarz