Instrumenty zabawki dla dzieci

Zabawki i instrumenty rozwijają dzieci i działają na zmysły dotyku i słuchu. Muszą być wytrzymałe na uderzenia i upadki. Dzięki zabawkom muzycznym instrumentom, dzieci mają możliwość rozwijać wyobraźnię i wrażliwość muzyczną, która wpływa na rozwój uczuć i daje zaspokojenie pewnym potrzebom życia wewnętrznego. Ruch przy muzyce jest źródłem radości, odprężeniem, wyładowuje energię, daje szansę rozwoju fizycznego, a także jest środkiem terapeutycznym. 

Dlaczego warto wybrać zabawki muzyczne instrumenty dla dzieci?

Instrumenty zabawki znakomicie sprawdzą się w terapii logopedycznej, gdzie wykorzystywane są do kształcenia słuchu fonemowego i fizycznego. Gry memory z dźwiękiem rozwijają nie tylko słuch, przez konieczność odnalezienia dwóch takich samych, ale również pamięć i spostrzegawczość. Memory dźwiękowe znakomicie rozwija słuch fizyczny i fonematyczny oraz idealnie nadaje się do pracy nad nadwrażliwością słuchową. Zabawki ćwiczą poczucie rytmu, które jest tak istotne w terapii logopedycznej, ponieważ prawidłowe poczucie rytmu wpływa na właściwą melodię, prozodię, akcent i tempo mowy. Instrumenty zabawki dla dzieci znakomicie sprawdzają się w terapii opóźnionego rozwoju mowy, a także podczas pracy z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.

Aktywne filtry