Metoda Krakowska Pomoce Logopedyczne

Metoda Krakowska jest stosunkowo młodą, ale jednocześnie wyjątkowo skuteczną metodą terapii wspierającą rozwój dzieci. MK to terapia neurobiologiczna, której celem jest stymulacja wszystkich funkcji poznawczych dziecka przez naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych. Stosowana między innymi u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami genetycznymi powodującymi problemy rozwojowe. Za twórczynię Metody Krakowskiej uważa się prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Na czym polega metoda i jakie pomoce edukacyjne będą w niej niezbędne?

Istota Metody Krakowskiej – na czym polega terapia?

Założenia Metody Krakowskiej opierają się o twierdzenie, że mózg dziecka kształtowany jest przede wszystkim przez czynniki środowiskowe, a nie genetyczne, dlatego też dzięki odpowiedniej stymulacji czy pomocom sensorycznym można wpłynąć na jego prawidłowy rozwój. Metoda Krakowska zakłada, że nawet dziecko cierpiące z powodu zaburzeń rozwojowych może być przeprowadzone przez wszystkie etapy rozwoju typowe dla dziecka zdrowego, o ile poprowadzi się je z użyciem odpowiednich technik i terapii. Znaczenia nie będzie tu mieć więc wiek kalendarzowy dziecka, a jedynie jego wiek rozwojowy, a więc poziom poszczególnych umiejętności.

Podstawą Metody Krakowskiej jest rozwój mowy dziecka poprzez naukę czytania i komunikacji. Co ważne, metoda ta nie skupia się wyłącznie na czytaniu, ale sama jego nauka jest ważnym elementem terapii pozwalającym na to, by dzieci zrozumiały i nauczyły się innych pojęć, w tym także komunikacji.

W jakich przypadkach Metoda Krakowska jest wskazaną formą terapii?

Metoda Krakowska jest terapią skierowaną przede wszystkim do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym dzieci autystycznych (zobacz zabawki dla dzieci z autyzmem), z zespołem Aspergera czy zespołem Downa. Metodę można stosować jednak także wśród dzieci zdrowych aby wspomóc ich prawidłowy rozwój.

Wśród materiałów i pomocy dydaktycznych istotnych dla Metody Krakowskiej wymienić należy przede wszystkim materiały do stymulacji słuchowej  czy programowania języka (np. sekwencje słuchowe), ćwiczenia stymulujące pracę lewej półkuli mózgowej, zabawy ze znajdowaniem różnic i podobieństw, czytanie sylabowe, układanki tematyczne oraz pełne zestawy sekwencyjne bazujące na analizie wzrokowej, potrzebie koncentracji i rozumienia zależności pomiędzy przedmiotami i obrazami. Zestawy takie mają uczyć rozumienia zależności przyczynowo skutkowych oraz nauki poprzez instrukcję, z którymi dzieci z zaburzeniami rozwoju mają zwykle najwięcej problemów.

Aktywne filtry

pomoc logopedyczna relacje

Zestaw Relacje

36,00 zł Cena

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech).

Zestaw Relacje 2

Zestaw Relacje 2

36,00 zł Cena

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech). 

Fleksja - postacie

Fleksja - postacie

48,00 zł Cena

„Fleksja - postacie” to pomoc przeznaczona do badania poziomu opanowania prawidłowej odmiany rzeczowników przez przypadki i ćwiczeń utrwalających użycie form fleksyjnych.

Fleksja - napoje, pokarmy, przedmioty

Fleksja - napoje, pokarmy, przedmioty

48,00 zł Cena

Fleksja – pokarmy, napoje, przedmioty” to pomoc przeznaczona do badania poziomu opanowania prawidłowej odmiany rzeczowników przez przypadki i ćwiczeń utrwalających użycie form fleksyjnych.

Emocje i relacje społeczne - stymulacja

Emocje i relacje społeczne - stymulacja

60,00 zł Cena

„Emocje i relacje społeczne – stymulacja” to zbiór obrazków sytuacyjnych, dzięki którym terapeuci mogą ćwiczyć umiejętność rozumienia i nazywania emocji i norm społecznych zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. 

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

72,00 zł Cena

Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

Metody wywoływania głosek

Metody wywoływania głosek

33,00 zł Cena

Metody wywoływania głosek to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, nauczycieli przedszkola, studentów i rodziców dzieci z wadami wymowy oraz niezakończonym rozwojem mowy. 

Rozumienie Sytuacji. Zestaw

Rozumienie Sytuacji. Zestaw

36,00 zł Cena

Pomoc Rozumienie Sytuacji może być wykorzystywana do różnych rodzajów terapii, m.in. do terapii logopedycznej, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej ale także do ćwiczeń dla dzieci bez problemów rozwojowych, u których nastąpiło przestymulowanie wysokimi technologiami zaburzającymi kompetencję językową.