Tablica manipulacyjna jako kreatywna zabawka

Tablice sensoryczne to niezbędne wyposażenie sal doświadczalnych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wymagających terapii sensorycznej. Mają za zadanie stymulować rozwój zmysłów w atmosferze relaksu, gdzie w wyizolowanym i bezpiecznym środowisku może być poddawane działaniu różnorodnych bodźców.

Kształtowanie motoryki małej tablicą manipulacyjną>

Tablica manipulacyjna (zwana sensoryczna) jest popularnym przedmiotem stosowanym w terapii wielozmysłowej poprzez zamocowane, wypukłe elementy na jej powierzchni. Celem jest dostarczenie dzieciom możliwości doświadczenia konkretnych bodźców wpływających na układ nerwowy. Zapewnia atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego, spędzenie pożytecznie czasu i rozwój zdolności manualnych dziecka. Za pomocą zmysłu dotyku rozwijana jest motoryka mała, czyli zręczność chwytu i palców dziecka. Wszystkie zgromadzone przedmioty w salach doświadczalnych są wykorzystywane przez terapeutów do terapii sensorycznej i stymulowania zmysłów.

Zaspokaja elementarną potrzebę dziecka do poznawania świata metodą doświadczalną i swobodnego dostępu do miejsc będących poza zasięgiem dziecka. Potrzeba odkrywania i ciekawość świata, dzięki którym dzieci uczą się i rozwijają, zaspokajane są nie tylko poprzez zabawki kreatywne ale także przedmioty codziennego użytku. Wszystkie czynności, jakie wykonywać można na tablicy manipulacyjnej, rozwijają małą motorykę. Oprócz usprawnienia koordynacji oko-ręka, wzrasta precyzja i sprawność ruchu. Dzięki odpowiedniemu doborowi elementów zabawa stymuluje wszystkie zmysły. Elementy tablicy należy komponować tak, aby zawierała przedmioty zdatne do manipulowania, ciągnięcia, naciskania oraz przesuwania. Gotową tablicę można modyfikować w miarę potrzeb, aby dostosować ją w sposób najbardziej optymalny do wieku dziecka.

Aktywne filtry

Panel sensoryczny - Hipcio
  • Wyprzedaż!

Panel ścienny, sensoryczny - Krokodyl (duży)

720,00 zł Cena

Ogromny krokodyl do powieszenia na ścianie to prawie dwa metry zabaw sensorycznych dla wielu dzieci w jednym czasie. Wystarczy podejść do ściany i rozpocząć zabawę manipulując dostępnymi atrakcjami.