Programy komputerowe i aplikacja

To ciekawe rozwiązanie które często pomaga od razu zdiagnozować postępy dziecka. Wspierają one trening podstawowych umiejętności społecznych, takich jak podążanie za wzrokiem, rozumienie gestu wskazywania i inicjowanie kontaktu. Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture. Korzystając z programów dziecko uczy się podążania za kierunkiem wzroku, podążania za kierunkiem głowy, podążania za gestem wskazywania, inicjowania wspólnej uwagi, a wykonywanie zadań ćwiczy u dzieci rozumienie mimiki, koncentrację, samodzielność w podejmowaniu decyzji, czekanie na swoją kolej, dopasowywanie obrazów do siebie.

Aplikacje dla dzieci to świetne rozwiązanie dla rozwinięcia umiejętności społecznych, rozumienie gestów i wielu innych rzeczy.

Aktywne filtry