Terapeutyczne pomoce multimedialne

W dobie cyfryzacji i zamiłowania do technologii od najmłodszych lat, warto zwracać uwagę na dobór oprogramowań komputerowych i gier. Wspierają trening podstawowych umiejętności społecznych poprzez zabawki kreatywne, podążania za wzrokiem, rozumienia gestu wskazywania i inicjowania kontaktu. Korzystając ze sterowania ruchem dziecko widzi się na ekranie telewizora i gra poruszając rękami. Wykonując zadania dzieci ćwiczą również rozumienie ekspresji mimicznych, koncentrację uwagi, samodzielne podejmowanie decyzji, cierpliwość, dopasowywania i odbierania obrazów.

Poprzez rozwój ruchowy dziecko poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała oraz motorykę dużą. Dla dzieci z zaburzeniami mowy zalecane są gry z elementami terapii logopedycznej. Z kolei dla dzieci z problemami rozwijania umiejętności matematycznych niezwykle ważnym jest nabywanie tych zdolności i ich utrwalanie za pomocą zabawy.

Ćwiczenia takie koncentrują się na następujących funkcjach i umiejętnościach: myślenie operacyjne, percepcja, samokontrola i koncentracja, pamięć operacyjna i proceduralna, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz orientacja w czasie i przestrzeni. Gry edukacyjne i logopedyczne multimedialnych wspomaga adaptacje społeczno-technologiczną dziecka, pomaga zrozumieć mu zasady nowej technologii oraz przełamać wewnętrzne bariery w poznawaniu nowego. Kreatywne zabawki rozwijają emocjonalność dzieci, umiejętność rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji. Rozwija kompetencje społeczne i umiejętność prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka.


 • 430,81 zł
  430,81 zł

  Doskonały tablet edukacyjny z dotykowym ekranem wyposażony w ponad 75 aplikacji wspomagających rozwój dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

  Doskonały tablet edukacyjny z dotykowym ekranem wyposażony w ponad 75 aplikacji wspomagających rozwój dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 • 291,87 zł
  291,87 zł

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 3-7 lat. 

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu...

 • 22,86 zł
  22,86 zł

  "Gimnastyka dla języka" to zbiór 52 utworów Małgorzaty Strzałkowskiej czytanych przez znakomitych polskich aktorów: Annę Seniuk, Jerzego Stuhra oraz Piotra Fronczewskiego. Wśród wierszy znaleźć można znane utwory, jak Czyżyk, Typ spot Sopotu, Zielony, żółty, rudy, brązowy.

  "Gimnastyka dla języka" to zbiór 52 utworów Małgorzaty Strzałkowskiej czytanych przez znakomitych polskich aktorów: Annę Seniuk, Jerzego Stuhra oraz Piotra...

 • 486,99 zł
  486,99 zł

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 3-7 lat (może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi).

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu...

 • 159,00 zł
  159,00 zł

  Edukacja włączająca - aplikacja edukacyjna- wyjątkowe ćwiczenia dla dzieci z autyzmem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Edukacja włączająca - aplikacja edukacyjna- wyjątkowe ćwiczenia dla dzieci z autyzmem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • 1 499,00 zł
  1 499,00 zł

  Kompleksowe rozwiązanie oparte o założenia Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis), jednej z najskuteczniejszych na świecie metod uczenia się bazującej na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu naukowców i klinicystów.

  Kompleksowe rozwiązanie oparte o założenia Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis), jednej z najskuteczniejszych na świecie metod...

 • 2 999,00 zł
  2 999,00 zł

  Kompleksowe rozwiązanie oparte o założenia Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis), jednej z najskuteczniejszych na świecie metod uczenia się bazującej na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu naukowców i klinicystów.

  Kompleksowe rozwiązanie oparte o założenia Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis), jednej z najskuteczniejszych na świecie metod...

 • 14 634,15 zł
  14 634,15 zł

  Wersja Premium przeznaczona jest dla nowoczesnych ośrodków terapeutycznych.

  Wersja Premium przeznaczona jest dla nowoczesnych ośrodków terapeutycznych.

 • 91,06 zł
  91,06 zł

  Program do ćwiczenia słuchu fonematycznego.

  Program do ćwiczenia słuchu fonematycznego.

 • 91,06 zł
  91,06 zł

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

  Dodaj do koszyka
  I
 • 91,06 zł
  91,06 zł

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy przeznaczony dla dzieci w wiek od 5 do 12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach krórych w formie zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie. 

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy przeznaczony dla dzieci w wiek od 5 do 12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach...

  Dodaj do koszyka
  I
 • 91,06 zł
  91,06 zł

  Wyraźne R to wysokiej klasy program edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wspieranie terapii logopedycznej dzieci mających problemy z prawidłową wymową głoski r. Zaburzenie to nazywane jest także rotacyzmem lub reraniem. Bez względu jednak na termin naukowy, przysparza ono dzieciom wielu przykrości i stresów.

  Wyraźne R to wysokiej klasy program edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wspieranie terapii logopedycznej dzieci mających problemy z prawidłową wymową...