Terapeutyczne pomoce multimedialne

W dobie cyfryzacji i zamiłowania do technologii od najmłodszych lat, warto zwracać uwagę na dobór oprogramowań komputerowych i gier. Wspierają trening podstawowych umiejętności społecznych poprzez zabawki kreatywne, podążania za wzrokiem, rozumienia gestu wskazywania i inicjowania kontaktu. Korzystając ze sterowania ruchem dziecko widzi się na ekranie telewizora i gra poruszając rękami. Wykonując zadania dzieci ćwiczą również rozumienie ekspresji mimicznych, koncentrację uwagi, samodzielne podejmowanie decyzji, cierpliwość, dopasowywania i odbierania obrazów.

Poprzez rozwój ruchowy dziecko poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała oraz motorykę dużą. Dla dzieci z zaburzeniami mowy zalecane są gry z elementami terapii logopedycznej. Z kolei dla dzieci z problemami rozwijania umiejętności matematycznych niezwykle ważnym jest nabywanie tych zdolności i ich utrwalanie za pomocą zabawy.

Ćwiczenia takie koncentrują się na następujących funkcjach i umiejętnościach: myślenie operacyjne, percepcja, samokontrola i koncentracja, pamięć operacyjna i proceduralna, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz orientacja w czasie i przestrzeni. Gry edukacyjne i logopedyczne multimedialnych wspomaga adaptacje społeczno-technologiczną dziecka, pomaga zrozumieć mu zasady nowej technologii oraz przełamać wewnętrzne bariery w poznawaniu nowego. Kreatywne zabawki rozwijają emocjonalność dzieci, umiejętność rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji. Rozwija kompetencje społeczne i umiejętność prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka.


 • 359,00 zł
  359,00 zł

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 3-7 lat. 

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu...

 • 599,00 zł
  599,00 zł

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 3-7 lat (może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi).

  Program Autilius Wspólna Uwaga to oprogramowanie komputerowe zawierające 6 gier terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu...

 • 99,90 zł
  99,90 zł

  Program do ćwiczenia słuchu fonematycznego.

  Program do ćwiczenia słuchu fonematycznego.

 • 99,90 zł
  99,90 zł

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

  Dodaj do koszyka
  I
 • 99,90 zł
  99,90 zł

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy przeznaczony dla dzieci w wiek od 5 do 12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach krórych w formie zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie. 

  Jest to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy przeznaczony dla dzieci w wiek od 5 do 12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach...

 • 99,90 zł
  99,90 zł

  Wyraźne R to wysokiej klasy program edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wspieranie terapii logopedycznej dzieci mających problemy z prawidłową wymową głoski r. Zaburzenie to nazywane jest także rotacyzmem lub reraniem. Bez względu jednak na termin naukowy, przysparza ono dzieciom wielu przykrości i stresów.

  Wyraźne R to wysokiej klasy program edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wspieranie terapii logopedycznej dzieci mających problemy z prawidłową wymową...

 • 99,90 zł
  99,90 zł

  Program przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy chcą pisać bezbłędnie.Polecany również do terapii dysortografii.

  Program przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy chcą pisać...

 • 99,00 zł
  99,00 zł

  Ubezdźwięcznianie (zwane też mową bezdźwięczną) to zespół wad polegających na nierealizowaniu dźwięczności głosek. Najczęściej występuje w postaci zamieniania głosek (paralalia) dźwięcznych na ich odpowiedniki bezdźwięczne (np. „papka” zamiast ,,babka”).

  Ubezdźwięcznianie (zwane też mową bezdźwięczną) to zespół wad polegających na nierealizowaniu dźwięczności głosek. Najczęściej występuje w postaci...

 • 1 799,00 zł
  1 799,00 zł

  Multimedialny program Logopedia wersja podstawowa, przeznaczony jest do diagnozy i terapii dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program pozwala na przeprowadzenie diagnozy oraz zaplanowanie terapii logopedycznej.

  Multimedialny program Logopedia wersja podstawowa, przeznaczony jest do diagnozy i terapii dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program pozwala na przeprowadzenie...

 • 3 399,00 zł
  3 399,00 zł

  Multimedialny program Logopedia wersja rozszerzona, przeznaczony jest do diagnozy i terapii dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program pozwala na przeprowadzenie diagnozy oraz zaplanowanie terapii logopedycznej.

  Multimedialny program Logopedia wersja rozszerzona, przeznaczony jest do diagnozy i terapii dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program pozwala na przeprowadzenie...

 • 1 299,00 zł
  1 299,00 zł

  Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny Dysleksja, został opracowany dla uczniów z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową.

  Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny Dysleksja, został opracowany dla uczniów z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową.

 • 1 299,00 zł
  1 299,00 zł

  Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny Dyskalkulia został opracowany z myślą o uczniach klas 0-3, którzy wykazują specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

  Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny Dyskalkulia został opracowany z myślą o uczniach klas 0-3, którzy wykazują specyficzne trudności w...

 • 75,00 zł
  75,00 zł

  „Percepcja słuchowa” jest to zestaw ćwiczeń przeznaczony dla osób mających trudności z odbiorem słuchowym języka, także dla osób z problemami rozwoju oraz uczących się języka polskiego jako obcego lub drugiego.

  „Percepcja słuchowa” jest to zestaw ćwiczeń przeznaczony dla osób mających trudności z odbiorem słuchowym języka, także dla osób z problemami rozwoju oraz...

 • Nowy
  248,00 zł
  248,00 zł

  Pomoc terapeutyczna i logopedyczna MÓWMI to innowacyjna, bardzo funkcjonalna i praktyczna pozycja wspomagająca proces programowania języka.

  Pomoc terapeutyczna i logopedyczna MÓWMI to innowacyjna, bardzo funkcjonalna i praktyczna pozycja wspomagająca proces programowania języka.

Nowe produkty
 • Logopedyczny Piotruś. Część XII - głoska DŹ/DZI
  Logopedyczny Piotruś. Część XII - głoska DŹ/DZI
  12,00 zł
 • Logopedyczny Piotruś. Część XI - głoska Ć/CI
  Logopedyczny Piotruś. Część XI - głoska Ć/CI
  12,00 zł
 • Logopedyczny Piotruś. Część X - głoska Ź/ZI
  Logopedyczny Piotruś. Część X - głoska Ź/ZI
  12,00 zł

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.