Terapeutyczne pomoce multimedialne

W dobie cyfryzacji i zamiłowania do technologii od najmłodszych lat, warto zwracać uwagę na dobór oprogramowań komputerowych i gier. Wspierają trening podstawowych umiejętności społecznych poprzez zabawki kreatywne, podążania za wzrokiem, rozumienia gestu wskazywania i inicjowania kontaktu. Korzystając ze sterowania ruchem dziecko widzi się na ekranie telewizora i gra poruszając rękami. Wykonując zadania dzieci ćwiczą również rozumienie ekspresji mimicznych, koncentrację uwagi, samodzielne podejmowanie decyzji, cierpliwość, dopasowywania i odbierania obrazów.

Poprzez rozwój ruchowy dziecko poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała oraz motorykę dużą. Dla dzieci z zaburzeniami mowy zalecane są gry z elementami terapii logopedycznej. Z kolei dla dzieci z problemami rozwijania umiejętności matematycznych niezwykle ważnym jest nabywanie tych zdolności i ich utrwalanie za pomocą zabawy.

Ćwiczenia takie koncentrują się na następujących funkcjach i umiejętnościach: myślenie operacyjne, percepcja, samokontrola i koncentracja, pamięć operacyjna i proceduralna, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz orientacja w czasie i przestrzeni. Gry edukacyjne i logopedyczne multimedialnych wspomaga adaptacje społeczno-technologiczną dziecka, pomaga zrozumieć mu zasady nowej technologii oraz przełamać wewnętrzne bariery w poznawaniu nowego. Kreatywne zabawki rozwijają emocjonalność dzieci, umiejętność rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji. Rozwija kompetencje społeczne i umiejętność prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka.

Aktywne filtry

PERCEPCJA SŁUCHOWA - Książeczka + CD
  • Produkt tymczasowo niedostępny

PERCEPCJA SŁUCHOWA - Książeczka + CD

79,00 zł Cena

„Percepcja słuchowa” jest to zestaw ćwiczeń przeznaczony dla osób mających trudności z odbiorem słuchowym języka, także dla osób z problemami rozwoju oraz uczących się języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Dźwięczność – trening poprawnej wymowy

Dźwięczność – trening poprawnej wymowy

99,00 zł Cena

Ubezdźwięcznianie (zwane też mową bezdźwięczną) to zespół wad polegających na nierealizowaniu dźwięczności głosek. Najczęściej występuje w postaci zamieniania głosek (paralalia) dźwięcznych na ich odpowiedniki bezdźwięczne (np. „papka” zamiast ,,babka”).

Gimnastyka dla języka

Gimnastyka dla języka

30,00 zł Cena

"Gimnastyka dla języka" to zbiór 52 utworów Małgorzaty Strzałkowskiej czytanych przez znakomitych polskich aktorów: Annę Seniuk, Jerzego Stuhra oraz Piotra Fronczewskiego. Wśród wierszy znaleźć można znane utwory, jak Czyżyk, Typ spot Sopotu, Zielony, żółty, rudy, brązowy.

Wyraźne R - trening poprawnej wymowy

Wyraźne R - trening poprawnej wymowy

99,90 zł Cena

Wyraźne R to wysokiej klasy program edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wspieranie terapii logopedycznej dzieci mających problemy z prawidłową wymową głoski r. Zaburzenie to nazywane jest także rotacyzmem lub reraniem. Bez względu jednak na termin naukowy, przysparza ono dzieciom wielu przykrości i stresów.