Literatura logopedyczna

Specjalistyczna literatura logopedyczna wspomaga diagnozowanie wad wymowy oraz naukę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie prawidłowego mówienia, szczególnie dzieci z dysleksją rozwojową (integracja sensoryczna). Poradniki przeznaczone są dla każdego ze środowiska dzieci dotkniętych afazją, czyli zaburzeniami mowy na wczesnych etapach rozwoju mowy. Scenariusze zajęć logopedycznych budują motywację do ćwiczeń artykulacyjnych, prezentują także poprawne wykonanie ćwiczeń w zakresie mowy oraz umiejętności językowych. Warto rozeznać się w ofertach literatury logopedycznej dostępnej na rynku, zanim zdecydujemy się uczyć dziecka podstaw posługiwania się językiem i pracować nad prawidłowym rozwojem jego mowy. Nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem artykulacji, której należy poświęcić uwagę i zwrócić się z wadą do logopedy.

Materiały dydaktyczne w logopedii

W zdefiniowaniu poprawności wymowy dziecka pomagają ćwiczenia oraz skrupulatna obserwacja w środowisku naturalnych odruchów. Warto zrozumieć proces mówienia oraz etapy jego rozwoju, aby móc ten rozwój wspomagać i budować wzajemne więzi. Ponadto warto dociekać przyczyn i konsekwencji opóźnienia rozwoju mowy, oraz korygować na bieżąco rozpoznane nieprawidłowości (np. autyzm).

Budowanie świadomości fonologicznej i opanowanie umiejętności czytania i pisania wyjaśnia mechanizmy słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Nieodłączną częścią przyswajania wiedzy z zakresu zapamiętywania ze słuchu jest dziedzina zwana “reraniem” czyli nieprawidłowe wymawianie głoski “r”.

Wiedza z zakresu dźwięków to przede wszystkim pozyskiwanie z rozwoju komunikacji informacje przyswajane i zapamiętywanie przez dziecko poprzez zabawę. Wskazówki dotyczące terapii są zawarte często w diagnozie zaburzeń, często zależne jest od stosunku logopedy do dziecka i przyjętych metod leczenia zaburzeń mowy. Zaburzenia mowy są uwarunkowane anomaliami w budowie narządów nasady oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem aparatu artykulacyjnego.

Aktywne filtry

Zaburzenia artykulacji (wersja papierowa)

Zaburzenia artykulacji

36,00 zł Cena

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii.

Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja
  • Produkt tymczasowo niedostępny

Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja

48,00 zł Cena

Praca adresowana jest do szerokiego grona czytelników - logopedów, studentów pedagogiki, psychologii i logopedii oraz rodziców i nauczycieli, a także do wszystkich tych, których łączy chęć poznania zjawiska znanego prawie wszystkim "ze słyszenia", czyli rerania, nazwanego też rotacyzmem. 

Metody wywoływania głosek
  • Produkt tymczasowo niedostępny

Metody wywoływania głosek

33,00 zł Cena

Metody wywoływania głosek to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, nauczycieli przedszkola, studentów i rodziców dzieci z wadami wymowy oraz niezakończonym rozwojem mowy. 

GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów
  • Produkt tymczasowo niedostępny

GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów

25,00 zł Cena

Metoda Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów (©GORA) powstała po to, aby wesprzeć terapię logopedyczną dzieci z zaburzoną kinestezją artykulacyjną, jako pomoc w rozwiązaniu problemów w czuciu ułożenia narządów artykulacyjnych.

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu...

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu...

39,00 zł Cena

AUTYZM

Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców

 

Liczba przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) rośnie w zastraszającym tempie, którego nie można tłuma­czyć większą wykrywalnością czy dokładniejszymi kryteriami diagnostycznymi.

Autyzm i problemy natury sensorycznej

Autyzm i problemy natury sensorycznej

18,50 zł Cena

W niniejszej publikacji Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt – opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD.

Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii

Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii

29,90 zł Cena

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. 

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

79,00 zł Cena

Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.