Literatura - zaburzenia sensoryczne

Literatura z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej uwzględnia także specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Gry i zabawy podzielone zostały na dużą i małą motorykę, ponadto opisano aktywności ruchowe w wodzie. W publikacjach zostały zebrane wybrane metody terapii w dostosowaniu do pracy z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe.

Specjalistyczna literatura o autyzmie w sklepie Liger

UW literaturze o autyzmie uwzględnione zostały obserwacje i doświadczenia własne autorów oraz pokazane możliwości wykorzystywania metod pracy z osobami z autyzmem. Dodatkowo w oferowanych przez nas książkach przytaczane są badania nad efektywnością wykorzystywania zaproponowanych metod oraz prezentację podstawowych zaleceń. W sklepie Liger dysponujemy licznymi publikacjami o zaletach i mechanizmach prawidłowego wdrażania terapii integracji sensorycznej, które wyjaśniają zawiłości teorii i funkcjonowania układów sensorycznych. Wymiar praktycznych poruszanych technik i zasad konstruowania diety sensorycznej wspomaga radzenie sobie z dysfunkcjami.

Ponadto zawarte porady w oferowanych przez nas książkach dotyczą samodzielnego wykonania akcesoriów i sprzętów do wybranych ćwiczeń oraz doboru odpowiednich zabawek sensorycznych. W oferowanych przez nas książkach omawiana jest kwestia, jak istotnym czynnikiem jest terapia mowy oraz jakie pomoce logopedyczne wykorzystać podczas terapii.

Literatura o autyzmie dla rodziców i terapeutów

Spektrum autyzmu to temat, który od dłuższego czasu powraca zarówno wśród rodziców dzieci z tego typu zaburzeniami rozwoju, jak i u dorosłych, które dopiero co zostały zdiagnozowane. Profesjonalna literatura o autyzmie to sposób na poznanie tematu od podszewki, a jednocześnie rozwianie wszystkich wątpliwości oraz mitów, które w międzyczasie zdążyły powstać i negatywnie wpływają na prawidłowość przebiegu procesu terapii u dzieci z autyzmem.

Dostępne w naszej ofercie książki o spektrum autyzmu, są dedykowane przede wszystkim rodzicom, u których dzieci zostało zdiagnozowane zaburzenie. Fachowa wiedza teoretyczna, ale także przydatne wskazówki dotyczące wychowania i niesienia pomocy maluchom będących w spektrum autyzmu, to szansa na zbudowanie udanej i silnej relacji z dzieckiem. Zrozumienie specjalnych potrzeb dziecka z zaburzeniami w spektrum autyzmu, z pewnością przyczynią się do lepszego wychowania i niesienia pomocy.

Literatura o zaburzeniach spektrum autyzmu jest także niezbędna dla terapeutów, którzy specjalizują się w prowadzeniu zabaw i gier wspierających motorykę małą i dużą u autystycznych dzieci. Niektóre publikacje dostępne w sklepie Liger uwzględniają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również podpowiedzi dotyczących prowadzenia terapii tak, aby dziecko znajdujące się w spektrum autyzmu, wyniosło z niej jak najwięcej. Metody pracy z dziećmi w spektrum, zebrane w profesjonalnej literaturze, to również sposób na poszerzenie swoich kompetencji jako terapeuty.

Literatura o autyzmie - korzyści

Każda z pozycji dostępnych w sklepie Liger została wybrana starannie z myślą o potrzebach dzieci w spektrum autyzmu. Dlatego też proponujemy szeroki wybór literatury o integracji sensorycznej z zakresu autyzmu oraz metod prowadzenia terapii z dziećmi w różnym wieku. W ofercie znajdują się również publikacje pełne propozycji gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, które będą przydatne zarówno terapeutom, jak i rodzicom, którzy pragną wspierać rozwój swoich dzieci na co dzień.

W sklepie Liger oferujemy literaturę dotyczącą największych wyzwań związanych z rozwojem dzieci w spektrum autyzmu.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą pomocy SI oraz zabawek sensorycznych dla dzieci.

Aktywne filtry

Logistyka autyzmu. Poradnik dla rodziców

Logistyka autyzmu. Poradnik dla rodziców

34,00 zł Cena

Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i  precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka krok po kroku podpowiada:
- jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko korzystania z  toalety,

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

85,00 zł Cena

Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu...

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu...

39,00 zł Cena

AUTYZM

Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców

 

Liczba przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) rośnie w zastraszającym tempie, którego nie można tłuma­czyć większą wykrywalnością czy dokładniejszymi kryteriami diagnostycznymi.

Autyzm i problemy natury sensorycznej
  • Produkt tymczasowo niedostępny

Autyzm i problemy natury sensorycznej

26,00 zł Cena

W niniejszej publikacji Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt – opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD.

Autyzm i AAC
  • Produkt tymczasowo niedostępny

Autyzm i AAC

78,00 zł Cena

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD).

Autyzm dziecięcy- książka

Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii

48,00 zł Cena

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci.