Literatura - zaburzenia sensoryczne

Literatura z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej uwzględnia także specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Gry i zabawy podzielone zostały na dużą i małą motorykę, ponadto opisano aktywności ruchowe w wodzie. W publikacjach zostały zebrane wybrane metody terapii w dostosowaniu do pracy z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe.

O zrozumieniu dziecka z autyzmem i terapii

Uwzględnione zostały obserwacje i doświadczenia własne autorów oraz pokazane możliwości wykorzystywania metod pracy z osobami z autyzmem. Dodatkowo przytaczane są badania nad efektywnością wykorzystywania zaproponowanych metod oraz prezentację podstawowych zaleceń. Liczne publikacje dotyczące zalet i mechanizmów prawidłowego wdrażania terapii integracji sensorycznej tłumaczą zawiłości teorii i funkcjonowania układów sensorycznych. Wymiar praktycznych poruszanych technik i zasad konstruowania diety sensorycznej wspomaga radzenie sobie z dysfunkcjami.

Ponadto zawarte są porady dotyczące samodzielnego wykonania akcesoriów i sprzętów do wybranych ćwiczeń, doboru odpowiednich zabawek sensorycznych.

Największą trudność w zaburzeniach sensorycznych sprawiają dziecku więzi i nowe relacje, zatem wymagają one systematycznego budowania a także ćwiczeń pozwalających dziecku lepiej zrozumieć swoje ciało. Wsparciem w uczeniu się niewerbalnych zachowań komunikacyjnych i językowych jest szereg opracowanych ćwiczeń i badań zawartych w sugerowanej przez nas literaturze z zakresu autyzmu u dzieci. Kształtowanie werbalnej komunikacji jest istotnym elementem budowania w przyszłości porozumiewania się językowego oraz akceptowania reguł społecznych.

Istotnym czynnikiem jest terapia mowy, zwłaszcza osób z zaburzeniem funkcjonowania językowego. Obrazki czy powtarzające się sekwencje mogą stanowić skuteczne wsparcie podczas ćwiczeń pamięci sekwencyjnej oraz rozwijania myślenia przyczynowo-skutkowego.


 • 28,00 zł
  28,00 zł

  Niniejsza książka jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). 

  Niniejsza książka jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). 

 • 39,00 zł
  39,00 zł

  Niniejsza publikacja dotyczy zagadnienia integracji sensorycznej (SI) i jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli i rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

  Niniejsza publikacja dotyczy zagadnienia integracji sensorycznej (SI) i jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli i rodziców dzieci z zaburzeniami ze...

 • 17,00 zł
  17,00 zł

  Uczę się poprzez ruch to bogaty w ćwiczenia i zabawy terapeutyczne program mający na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze funkcji ruchowych oraz percepcji.

  Uczę się poprzez ruch to bogaty w ćwiczenia i zabawy terapeutyczne program mający na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze funkcji ruchowych oraz...

 • 19,00 zł
  19,00 zł

  Książka Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu porusza trudny temat autyzmu dziecięcego.

  Książka Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu porusza trudny temat autyzmu dziecięcego.

 • 20,00 zł
  20,00 zł

  Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. 

  Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem...

 • 29,90 zł
  29,90 zł

  Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. 

  Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także...

 • 62,00 zł
  62,00 zł

  Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD).

  Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z...

 • 18,50 zł
  18,50 zł

  W niniejszej publikacji Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt – opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD.

  W niniejszej publikacji Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu...

 • 39,00 zł
  39,00 zł

  AUTYZM Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców   Liczba przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) rośnie w zastraszającym tempie, którego nie można tłuma­czyć większą wykrywalnością czy dokładniejszymi kryteriami diagnostycznymi.

  AUTYZM Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców   Liczba przypadków zaburzeń ze spektrum...

 • 19,90 zł
  19,90 zł

  Prezentowana publikacja to zbiór zabaw terapeutycznych dla dzieci (np. dla dzieci z autyzmem). Może ona być pomocna dla nauczycieli i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą w interesujący i zarazem pożyteczny sposób spędzać czas ze swoim dzieckiem.  

  Prezentowana publikacja to zbiór zabaw terapeutycznych dla dzieci (np. dla dzieci z autyzmem). Może ona być pomocna dla nauczycieli i terapeutów, a także...

 • 72,00 zł
  72,00 zł

  Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

  Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i...

 • 56,00 zł
  56,00 zł

  Książka Josepha Portera, pedagoga specjalnego, stanowi narzędzie pracy, dzięki któremu nauka czytania ze zrozumieniem staje się łatwiejsza zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Książka Josepha Portera, pedagoga specjalnego, stanowi narzędzie pracy, dzięki któremu nauka czytania ze zrozumieniem staje się łatwiejsza zarówno dla...

 • 23,00 zł
  23,00 zł

  Dzięki zawartym w książce opisom cech autyzmu oraz zaproponowanej przez autora Skali Oceny Zaburzeń Autystycznych możliwa jest właściwa diagnoza tego zaburzenia oraz zaplanowanie potrzebnej danemu dziecku terapii.

  Dzięki zawartym w książce opisom cech autyzmu oraz zaproponowanej przez autora Skali Oceny Zaburzeń Autystycznych możliwa jest właściwa diagnoza tego...

 • 34,00 zł
  34,00 zł

  Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i  precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka krok po kroku podpowiada:- jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko korzystania z  toalety,

  Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i  precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka krok po...

 • 33,00 zł
  33,00 zł

  Pozycja 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z  autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej, to propozycje ćwiczeń i zadań, które mają sprzyjać i pomagać w rozwoju dzieciom z różnymi problemami.

  Pozycja 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z  autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej, to propozycje ćwiczeń i zadań, które...

 • 34,00 zł
  34,00 zł

  Praca z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi nie należy do łatwych. Często osobom postronnym, a nawet terapeutom, trudno zrozumieć mechanizmy kierujące zachowaniem takich osób.

  Praca z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi nie należy do łatwych. Często osobom postronnym, a nawet terapeutom, trudno zrozumieć mechanizmy kierujące...

 • 31,00 zł
  31,00 zł

  Wiele osób ze spektrum autyzmu ma duże problemy z rozpoczęciem, a także prowadzeniem rozmowy. Treści zawarte w niniejszym podręczniku, podpowiadają, w jaki sposób za pomocą metody skryptów i ich wycofywania, można dostarczyć dzieciom i dorosłym z autyzmem, jasnej i czytelnej struktury pomocnej w prowadzeniu rozmów.

  Wiele osób ze spektrum autyzmu ma duże problemy z rozpoczęciem, a także prowadzeniem rozmowy. Treści zawarte w niniejszym podręczniku, podpowiadają, w jaki...

 • 42,00 zł
  42,00 zł

  Publikacja ta po kompleksowy program przygotowany dla rodziców i osób pracujących z dziećmi zagrożonymi autyzmem i autystycznych we wczesnym okresie jego rozwoju.

  Publikacja ta po kompleksowy program przygotowany dla rodziców i osób pracujących z dziećmi zagrożonymi autyzmem i autystycznych we wczesnym okresie jego...

 • 78,00 zł
  78,00 zł

  Książka Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci przeznaczona jest dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców wszystkich dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych.

  Książka Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci przeznaczona jest dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców wszystkich...

 • 59,00 zł
  59,00 zł

  Pozycja Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera będzie szczególnie pomocna terapeutom, nauczycielom i rodzicom dzieci z zespołem Aspergera.

  Pozycja Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera będzie szczególnie pomocna terapeutom, nauczycielom i rodzicom dzieci z...

 • 42,00 zł
  42,00 zł

  Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera to książka która wskazuje na różnice związane z percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń percepcyjnych na powstanie odmienności w sferze poznawczej.

  Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera to książka która wskazuje na różnice związane z percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje...

 • 16,00 zł
  16,00 zł

  Książka ta to swego rodzaju podręcznik-poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci z zespołem Aspergera. Powstała na bazie doświadczeń w pracy terapeutycznej autorek - psychologów, specjalizujących się właśnie w pracy z uczniami o zaburzeniach rozwojowych.

  Książka ta to swego rodzaju podręcznik-poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci z zespołem Aspergera. Powstała na bazie doświadczeń w pracy terapeutycznej...

 • 56,00 zł
  56,00 zł

  Publikacja porusza niezwykle ważny i trudny temat, z którym spotyka się niemalże połowa osób z autyzmem - są to trudne do wyeliminowania zachowania autoagresywne.

  Publikacja porusza niezwykle ważny i trudny temat, z którym spotyka się niemalże połowa osób z autyzmem - są to trudne do wyeliminowania zachowania...

Nowe produkty
 • Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
  Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
  19,90 zł
 • Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci
  Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci
  34,90 zł
 • Logopary. Gra logopedyczna
  Logopary. Gra logopedyczna
  25,00 zł

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.