Co dzień naprzód! Oto ja. Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nowy


B B

Więcej informacji

Opinie

Więcej informacji

Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o:

- przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo;
- przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem;
- uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej;
- uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób. Publikacja „Co dzień naprzód!” składa się z trzech części („Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C.

Autorzy: Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak
Format: A4
Oprawa: Teczka
Zeszyt: 8 stron (A5)
Karty: 99 kolorowych kart (A4) w bloku

Polecamy logopedom, pedagogom, psychologom oraz w terapii autyzmu.

Reviews

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Co dzień naprzód! Oto ja. Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Co dzień naprzód! Oto ja. Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kupili również

Produkty te zostały zakupione wraz z aktualnym produktem

Podobne produkty

Produkty w tej samej kategorii