Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych

25,00 zł
Brutto

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.

Ilość

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.
1. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż.
2. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i środkowojęzykowo-dziąsłowych ś, ź, ć, dź.
3. Opozycje głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż i środkowojęzykowych ś, ź, ć,dź.
4. Opozycje głosek zwartoszczelinowych c, cz, ć, dz, dż, dź i szczelinowych s, sz, ś, z, ż, ź.

Autorzy: Krzysztoszek Grażyna
              Piszczek Małgorzata

Polecamy logopedom oraz rodzicom do utrwalania materiału w domu.

Książka dostępna w wersji papierowej
Wydanie IV, Kraków 2012,
Format A4,
Objętość 68 stron,
Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Specyficzne kody

Podobne produkty