Literatura logopedyczna

Specjalistyczna literatura logopedyczna wspomaga diagnozowanie wad wymowy oraz naukę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie prawidłowego mówienia, szczególnie dzieci z dysleksją rozwojową (integracja sensoryczna). Poradniki przeznaczone są dla każdego ze środowiska dzieci dotkniętych afazją, czyli zaburzeniami mowy na wczesnych etapach rozwoju mowy. Scenariusze zajęć logopedycznych budują motywację do ćwiczeń artykulacyjnych, prezentują także poprawne wykonanie ćwiczeń w zakresie mowy oraz umiejętności językowych. Warto rozeznać się w ofertach literatury logopedycznej dostępnej na rynku, zanim zdecydujemy się uczyć dziecka podstaw posługiwania się językiem i pracować nad prawidłowym rozwojem jego mowy. Nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem artykulacji, której należy poświęcić uwagę i zwrócić się z wadą do logopedy.

Materiały dydaktyczne w logopedii

W zdefiniowaniu poprawności wymowy dziecka pomagają ćwiczenia oraz skrupulatna obserwacja w środowisku naturalnych odruchów. Warto zrozumieć proces mówienia oraz etapy jego rozwoju, aby móc ten rozwój wspomagać i budować wzajemne więzi. Ponadto warto dociekać przyczyn i konsekwencji opóźnienia rozwoju mowy, oraz korygować na bieżąco rozpoznane nieprawidłowości (np. autyzm).

Budowanie świadomości fonologicznej i opanowanie umiejętności czytania i pisania wyjaśnia mechanizmy słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Nieodłączną częścią przyswajania wiedzy z zakresu zapamiętywania ze słuchu jest dziedzina zwana “reraniem” czyli nieprawidłowe wymawianie głoski “r”.

Wiedza z zakresu dźwięków to przede wszystkim pozyskiwanie z rozwoju komunikacji informacje przyswajane i zapamiętywanie przez dziecko poprzez zabawę. Wskazówki dotyczące terapii są zawarte często w diagnozie zaburzeń, często zależne jest od stosunku logopedy do dziecka i przyjętych metod leczenia zaburzeń mowy. Zaburzenia mowy są uwarunkowane anomaliami w budowie narządów nasady oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem aparatu artykulacyjnego.

Aktywne filtry

Logopedia Artystyczna

Logopedia Artystyczna + CD

84,00 zł Cena

Logopedia artystyczna pod redakcją naukową Barbary Kamińskiej i Stanisława Milewskiego to monofrafia zawierająca przegląd najważniejszych problemów będących w kręgu zainteresowania logopedii artystycznej, składa się z pięciu części.