Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej

Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej

44,90 zł
Brutto

Publikacja Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej dotyczy problematyki badań gerontologopedycznych.

Ilość

Publikacja Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej dotyczy problematyki badań gerontologopedycznych. Skupia się głównie na zagadnieniu sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów, starzejących się fizjologicznie lub też z niewielką deterioryzacją poznawczą.

Propozycja jest o tyle ciekawa i przydatna w pracy terapeutycznej z seniorami, że aktywizuje język u chorego, sprzyja nawiązywaniu i podtrzymywaniu komunikacji z otoczeniem oraz możliwość prowadzenia dialogów i polilogów wewnętrznych. Praca z tą pomocą, sprzyja budowaniu poczucia tożsamości oraz planowania i realizowania rutynowych i złożonych działań w środowisku społecznym.

Karty diagnostyczne pomagają określić bazowy poziom funkcjonowania seniora w podstawowych sferach:

- językowo-komunikacyjnej,
- poznawczej,
- motorycznej,
- społecznej

oraz monitorować zmiany, które zachodzą pod wpływem podejmowanych działań terapeutycznych, medycznych i farmakologicznych.

Autor: Agnieszka Ogonowska

Specyficzne kody

Podobne produkty