Koło Mnożenia

Koło Mnożenia

70,00 zł
Brutto

Koło mnożenia jest pomocą edukacyjną, która służy do utrwalania umiejętności wykonywania jednego z podstawowych działań arytmetycznych.

Ilość

Koło mnożenia jest pomocą edukacyjną, która służy do utrwalania umiejętności wykonywania jednego z podstawowych działań arytmetycznych. Koło pozwala na pracę w zakresie od 1 do 12, proponowane ćwiczenia wykraczają poza standardowy schemat tabliczki mnożenia. W skład koła wchodzi tablica z 13 otworami (w formie zegara z otworem centralnym); 71 krążków z wygrawerowanymi liczbami, niezbędnymi do wykonania wszystkich działań we wskazanym zakresie; tabliczka kontrolna, przedstawiająca w wyniki działań możliwych do utworzenia.
Realizowanie ćwiczeń z Kołem mnożenia wpływa na koncentrację, analityczne i logiczne myślenie. Uczy dostrzegania zależności (np. przy zjawisku przemienności mnożenia), ćwiczy pamięć i spostrzegawczość. Pomoc będzie stanowiła nie tylko trening umysłowy, ale dodatkowo posłuży w rozwoju małej motoryki.
 

Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy:

Tabliczka kontrolna powinna być odwrócona, tak aby dziecko nie mogło od razy odczytać poprawnego rozwiązania. Tabliczkę odwraca się i sprawdza wyniki dopiero po zakończeniu konkretnego zadania. Na polu centralnym koła mnożenia umieszczamy wybrany krążek z liczbą od 1 do 12 – będzie to jeden z czynników naszego działania. Drugi czynnik ma stanowić liczba wygrawerowana na kole. W bocznych otworach rozmieszczamy krążki z wynikami (iloczynami), a następnie weryfikujemy je przy pomocy tablicy kontrolnej i korygujemy ewentualne błędy.

Udanych ćwiczeń :)

Specyficzne kody

Podobne produkty