Znajdź wyraz w wyrazie z głoską R – Ćwiczenia logopedyczne

Znajdź wyraz w wyrazie z głoską R – Ćwiczenia logopedyczne

9,90 zł
Brutto

Ćwiczenia zawarte w niniejszej książce przeznaczone są dla dzieci, które mają trud­ności z prawidłową wymową głoski r. Wszystkie zadania zostały opracowane według zasady „wyraz w wyrazie” – opie­rają się na parach wyrazów...

Ilość

Ćwiczenia logopedyczne - głoska r

Problemy z prawidłową wymową głoski “r” są jednym z najczęściej występujących zaburzeń artykulacyjnych występujących u dzieci.: Noszą one miano rotacyzmu polegającego na zamianie głoski [r] na inną głoskę, np. [l], [j], [ł]. Mając to na uwadze, chcielibyśmy zaprezentować Państwu niezwykle ciekawą książkę, w której zawarte są zestawy ćwiczeń dla dzieci borykających się z powyższym problemem.

Ćwiczenia logopedyczne z głoską r  - do kogo jest skierowana oferta?

Ćwiczenia zawarte w niniejszej książce przeznaczone są dla dzieci, które mają trud­ności z prawidłową wymową głoski r. Wszystkie zadania zostały opracowane według zasady „wyraz w wyrazie” – opie­rają się na parach wyrazów, w których jeden jest zawarty w drugim, zarówno na począt­ku, np. krewetka – krew; w środku, np. strona – tron; jak i na końcu, np. prasa – rasa. Dziecko ćwiczy więc również percepcję wzrokową i koncentrację uwagi.

Z książki logopedycznej  korzystać mogą śmiało zarówno rodzice, organizując swoim dzieciom ćwiczenia w warunkach domowych, jak i może być wykorzystywana w gabinetach logopedycznych, szkołach i przedszkolach . Należy jednak pamiętać o tym, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii, skorzystać najpierw z profesjonalnej porady logopedy, który dokona oceny stopnia zaawansowania wady wymowy i dobierze dziecku odpowiednie ćwiczenia.

Ćwiczenia logopedyczne z głoską r - jaką pełnią rolę?

Skorygowanie wady wymowy polegającej na nieprawidłowej artykulacji głoski “r” wymaga konsekwencji, wytrwałości i częstych ćwiczeń. Terapia logopedyczna u dzieci nie należy do najprostszych zadań, ponieważ umiejętność koncentracji uwagi rośnie wraz z wiekiem, a ta z kolei jest niezbędna do prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Z tego też powodu szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na to, czy zadania terapeutyczne oferowane dziecku są na tyle różnorodne i ciekawe, aby wzbudzić w nim zainteresowanie oraz chęć ich wykonywania. 

 W związku z tym zagadnienia zawarte w niniejszej książce opierają się na wyszukiwaniu, w

parach podanych wyrazów, innych zawartych słów. Wplecione słowa mogą znajdować się:

  •  na początku danego wyrazu, np. słowo „krew” zawarte w wyrazie „krewetka”,
  • w środku danego wyrazu, np. słowo „tron” zawarte w wyrazie „strona”,
  • na końcu danego wyrazu, np. słowo „rasa” zawarte w wyrazie „prasa”.

Dzięki konsekwentnym i regularnym ćwiczeniom zawartym w powyższej książce dziecko będzie mogło poczynić znaczne postępy w wymowie głoski “r”. Dodatkowym atutem prezentowanych ćwiczeń jest poprawa zdolności koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej. 

Ćwiczenia logopedyczne z głoską r w sklepie Liger - zalety

Sklep Liger zawiera bogaty i profesjonalny asortyment pomocy logopedycznych, których zadaniem jest korygowanie określonych wad wymowy. Wszystkie produkty, w tym prezentowana powyżej książka, zaliczane są do sprawdzonych i skutecznych metod terapii logopedycznej. Materiały opracowane zostały przez specjalistów, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

Decydując się na zakup książki w sklepie Liger, dają Państwo dużą szansę swojemu dziecku na dokonanie znacznych postępów w terapii logopedycznej oraz na udoskonalenie umiejętności poprawnej wymowy głoski “r”. Dzięki ćwiczeniom zawartym w książce, Państwa dziecko nabędzie również szeroko wykorzystywane umiejętności, przydatne przede wszystkim podczas nauki w szkole, do których bezapelacyjnie należą percepcja wzrokowa i koncentracja uwagi.

Zachęcamy również do sprawdzenia oferty wibratora logopedycznego rerek, a także płytek przedsionkowych dla dzieci.

Specyficzne kody

Podobne produkty