Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia

Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia

36,00 zł
Brutto

Pozycja Karty diagnozy przeznaczona jest dla specjalistów pracujących z dziećmi: logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy pediatrów, a także rodziców.

Ilość

Pozycja Karty diagnozy przeznaczona jest dla specjalistów pracujących z dziećmi: logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy pediatrów, a także rodziców.

Co wyróżnia Karty pracy?

- zawierają charakterystykę aż 10 etapów w rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia (bardzo jasny i czytelny układ, co ułatwia szybkie odnalezienie danej karty, nawet podczas prowadzonej diagnozy),

- dokładny opis umiejętności i sprawności, które dziecko powinno posiadać na danym etapie rozwojowym i w określonym wieku,

- diagnozują i pozwalają na kontrolę właściwego rozwoju dziecka.

Pozycja ta pozwala w łatwy, przystępny i niezwykle czytelny sposób określić pojawianie się kroków milowych w rozwoju dziecka, przy jednoczesnym zapobieżeniu wszelkim nieprawidłowościom. Nie pojawienie się wyszczególnionych w Kartach zachowań, może być symptomem różnych nieprawidłowości i zaburzeń, w tym także autyzmu.

Autorki:

Prof. zw. hab. Jagoda Cieszyńska – kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe dotyczące dysleksji, dwujęzyczności i dyglosji, nabywania i rozwoju systemu językowego przez dzieci niesłyszące, sposobów diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, afazją, zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej), a także metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Twórczyni innowacyjnej metody wczesnej nauki czytania (Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania), zastosowanej m.in. w serii jej autorstwa Kocham Czytać.

Dr hab. prof. UP Marta Korendo – filolog polski i logopeda. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowym oraz dzieci dwu- i wielojęzycznych.

Polecamy logopedom, terapeutom i rodzicom.

Specyficzne kody

Podobne produkty