Czy mówię poprawnie? Zestaw prób diagnostycznych do wstępnej diagnozy logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Czy mówię poprawnie? Zestaw prób diagnostycznych do wstępnej diagnozy logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym

35,00 zł
Brutto

Czy mówię poprawnie? to narzędzie diagnostyczne dedykowane przede wszystkim dla logopedów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym bądź w przedszkolach. Pozwala ono na wykrycie zaburzeń mowy i dokonanie wstępnej diagnozy logopedycznej.

Ilość

Czy mówię poprawnie? to narzędzie diagnostyczne dedykowane przede wszystkim dla logopedów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym bądź w przedszkolach. Pozwala ono na wykrycie zaburzeń mowy i dokonanie wstępnej diagnozy logopedycznej. Narzędzie to zawiera próby niestandaryzowane, obserwację i wywiad. Zestaw prób diagnostycznych pozwala na ocenę m.in. rozumienia mowy, artykulacji, sprawności narracyjnej czy fonacji. Logopeda może sprawdzić także czynności prymarne (oddychanie, połykanie, budowę i funkcjonowanie narządów mowy, a także percepcję słuchową). Za pomocą tego narzędzia, możliwe jest sprawdzenie poprawności wymowy u dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia. Każdy przedział wiekowy posiada osobną Kartę badania mowy, co pozwala na wykonanie bardziej precyzyjnej i dokładniejszej diagnozy.

Autor: Marzena Lampart-Busse

Polecamy w terapii logopedycznej.

Specyficzne kody

Podobne produkty