Dziennik zajęć logopedy

Dziennik zajęć logopedy

20,00 zł
Brutto

Dziennik zajęć logopedy jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole.  

Ilość

Dziennik zajęć logopedy jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole.  

Dziennik zawiera takie elementy, jak:
– krótkie omówienie zadań logopedy, procedur i narzędzi badawczych;
– zestawienie danych dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej;
– dane ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, ocena postępów dziecka;
– treść prowadzonych zajęć;
–wykaz obecności uczniów na zajęciach;
– kontakty z rodzicami;
– hospitacje i wizytacje;
– miejsce na notatki.

W dzienniku przewidziano rubryki dla 80 uczniów.

Dziennik zajęć logopedy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Opracowanie: J. Graban, B. Jarecka, A. Retowska

Specyficzne kody

Podobne produkty