▶️ Wiemy już, że dziecko do pierwszych swoich lat bierze wzorce, od ludzi, z którymi ma  kontakt, czyli głównie z rodzicami. Rodzice stanowią podstawowy wzorzec dla dziecka, więc muszą oni stanąć na wysokości zadania, żeby dawać dziecku jak najlepsze przykłady poprawnego wypowiadania się używając podstaw i reguł przyjętych w języku polskim pod kątem składni, gramatyki itp. elementów języka mówionego i pisanego. Najlepiej aby dziecko nas naśladowało, rodzice powinni przebywać bezpośrednio przy nim, będąc na jego wysokości z twarzą w twarz tak aby widzieć twarz rodzica, układ ust, mimikę, by odczytywało nam z ust. Właśnie dzięki patrzeniu i jednoczesnym słuchaniu, dziecko może zapamiętać podstawowe ułożenia ust i warg podczas mówienia, kodując widziane i słyszane informacje w mózgu. Właśnie dlatego też do dziecka musimy mówić poprawnie, nie mówiąc językiem zdrobniałym zbyt przesadnie, ponieważ dziecko się tego nauczy i będzie miało problem z wyraźnym mówieniem. Rodzice powinni starać się mówić prostymi, ale prawidłowo brzmiącymi wyrazami, wyodrębniając wręcz każdą głoskę podczas wypowiadanego zdania.

▶️ Aby tekst mówiony przez rodziców się nie zlewał w długi ciąg zdania, lepiej takie długie zdanie podzielić na części, wtedy dziecko zrozumie lepiej każde wypowiedziane zdanie przez dorosłego, i przy okazji zakoduje jego poprawną treść. Nawet przy dawaniu wszelkich ostrzeżeń, komend, staramy się używać pojedynczych, ale jednoznacznych słów, poprawnie ich wymawiając. Oczywiście wiadomo, że prawidłowo wymawiane słowa rodzice powinni używać przy dalszych rozmowach z dzieckiem, tworząc z nim dialog, a nie tylko przy monolog, czyli tylko mówieniem do niego, więc najlepiej osobiście przebywać z dzieckiem, aby słyszało ludzki głos, którego nie da się zastąpić wszelkiego rodzaju nowoczesną technologią (elektroniką szeroko spotykaną w zabawkach przeznaczonych dla dzieci). Dla osiągnięcia takiego celu, by dziecko przyzwyczajało się do dźwięku (głosu), który wydaje człowiek, trzeba dodatkowo mu czytać wszelkiego rodzaju książki, opowiadać mu różne historyjki, ponieważ sam monolog, czy dialog na co dzień może nie wystarczyć dziecku, aby to zapamiętało i utrwaliło w swej pamięci. Pokażę kilka przykładowych produktów, służących stawieniu czoła  powyższemu zagadnieniu.

✅ JĘZYK OKNEM NA ŚWIAT – EDUKACJA JĘZYKOWA W PEDAGOGICE MARII MONTESSORI – książka ukazująca problem obecnego odchodzenia od tradycyjnych i prawidłowych wypowiedzi tworzonych zgodnie z regułami przyjętymi w języku polskim. Książka również ukazuje błędy jakie popełniają obecnie młodzi rodzice dziecka i jak można starać się je poprawiać, tak aby móc dziecko nauczyć poprawnie się wypowiadać. Autor zwraca uwagę na wychowywania dziecka, oraz na jego poprawną wymowę, która jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka. Książka powoduje refleksje u czytelnika, pod względem właściwego rozwoju dzieci w stosunku do zbyt galopującego nowoczesnego świata.✅ GRA EDUKACYJNA – SYLABY W DOMINIE – gra polegająca na tworzeniu wyrazów na podstawie sylab. Jest to nic innego jak tradycyjne domino, tylko z posiadającymi (wydrukowanymi) sylabami, na każdym elemencie po dwie sylaby, przedzielone pionową kreską oddzielając je od siebie. W grze chodzi o to, żeby dziecko ułożyło jak najdłuższe domino, składające się z słów dwusylabowych (czteroliterowych), które składają się  (każde z nich) z dwóch osobnych elementów, odpowiednio stykając je ze sobą tworzą wspomniane konkretne słowo. Dziecko z pozostałymi graczami rozwija spostrzegawczość wzrokowo-ruchową, szybkość wykonywania poleceń, kojarzenie wybranych wyrazów, zapamiętywanie właściwej pisowni wyrazów.LOGOPEDYCZNY PIOTRUŚ (dowolna część) – karty umożliwiające naukę poprawnej pisowni poprzez skojarzenie z licznymi obrazkami. Na każdej karcie (w danej części) zostały przedstawione ilustracje ukazujące przedmioty codziennego użytku, które powyżej w owalnej ramce zostały podpisane. Jest to prosta, ale skuteczna forma nauki dziecka poszczególnych liter. Każda część została poświęcona osobno każdej literze (spółgłosce, samogłosce, dwuznakowi), występującej w polskim alfabecie. Karty (dowolny zestaw) u dziecka powoduje naukę koncentracji na wykonywanym zadaniu, skojarzenia , trening pamięci. Przy każdej odsłoniętej karcie dziecko, może układać zdania, związane z odkrytą rzeczą.PANEL SENSORYCZNY 5 – WIDZĘ I SPOSTRZEGAM – panel polegający na wytrenowaniu u dziecka zdolności koncentracji na danym przedmiocie, rozwijając m.in.  jeden z zmysłów jakim jest wzrok. Panel został stworzony w trzy segmentowy sposób, w którym w każdym z nim znajduję się: 3 obrotowe walce z różnymi czarno- białymi wzorami; tablica pokryta folią holograficzną o niejednolitej strukturze; 2 ruchome lusterka występujące po bokach jednego segmentu. Patrzenie na te poszczególne elementy, które zostały umieszczone w poszczególnych segmentach powodują u dziecka odczuwanie silnych bodźców oddziałujących na wzrok, a także przy ich dotykaniu zmysł dotyku. Dzięki panelowi sensorycznemu, który ćwiczy zmysły wzroku i dotyku, dziecko rozwija się pod kątem: koncentracji, czucia głębokiego, spostrzegawczości.KULKI SENSORYCZNE. Kulki tej samej wielkości zostały zrobione z siedmiu różnych materiałów, z którego występują (z każdego materiału) po dwie sztuki tworząc daną parę. Zadaniem dziecka może być na przykład znalezienie dwóch takich samych kulek (tworząc parę) z zamkniętymi oczami, bądź w jednym wspólnym worku oglądając je po kolei i wyciągając je pojedynczo. Dziecko przy dotykaniu danej kulki, może opisać jej właściwości pod względem wagi, materiału z którego została wykonana, czy nawet odgłosu podczas jej spadania bądź uderzania. Przy okazji opowiadania właściwości kulki dziecko nie tylko rozwija komunikację werbalną, ale również wrażliwość dotyku i odczuwania bodźców z nim związanych, więc pomoc jest poniekąd dedykowana dzieciom mające problemy z autyzmem, wyzwalając przy tym pozytywne emocje.✴️ Produkty te, rozwijają u dzieci zmysły jak wzrok, słuch oraz rozwijają mowę i wzbogacają słownictwo, bogactwo ich funkcji rozwojowych, terapeutycznych ogranicza w zasadzie tylko nasza wyobraźnia. Będą nieocenionymi w ćwiczeniach terapeutycznych i pracy nad rozwojem mowy zarówno w gabinecie, przedszkolu jak