Programowanie języka - czym jest i na czym polega?

108

Kiedy do gabinetu specjalisty trafia dwu-, czy trzyletnie dziecko, które nie posługuje się w ogóle słowami lub zna kilka najprostszych zwrotów, nie potrafi powtarzać usłyszanych słów i nie rozumie otaczającej go rzeczywistości, konieczna jest szybka reakcja. Proces wdrażania dziecka w posługiwanie się językiem nazywa się specjalistycznie programowaniem języka. Na czym polega, jak przebiega i jaką rolę odgrywają w tym procesie rodzice dziecka?


Programowanie języka dziecka – czym jest i na czym polega?

Programowanie języka jest techniką stosowaną przez logopedów na całym świecie, polegającą na stopniowym zaznajamianiu dziecka z prostymi strukturami językowymi. Dziecko, u którego pojawiły się problemy komunikacyjne, często związane z zaburzeniami rozwoju (np. autyzmem, zespołem Downa, niedosłuchem czy afazją) nie jest w stanie samodzielnie przejść procesu przyswajania języka z otoczenia i z tego też powodu musi być wprowadzane do niego stopniowo, w oparciu o indywidualnie opracowany schemat terapii.

Programowanie języka u dziecka można traktować jako pełną terapię rozwojową, w której znaczną rolę odegra właściwa kolejność przedstawianych struktur i wyrażeń oraz umiejętność pracy z dzieckiem nad ich przyswajaniem. Jednym z ważniejszych twórców teorii programowania języka jest profesor Stanisław Grabias, według którego programowanie języka to takie organizowanie terapii, aby zwielokrotnione doświadczenie i minimalizacja słownika oparta na realnych doświadczeniach i prezentacji świata pozwoliły zrozumieć i nauczyć dziecko w odpowiedniej sytuacji zastosować właściwe słowo.

Jak wygląda programowanie języka u dziecka?

Dziecko, u którego pojawiają się problemy z komunikacją i przyswajaniem języka z otoczenia powinno jak najszybciej otrzymać pomoc logopedy, który będzie w stanie stworzyć i zaprogramować język w umyśle dziecka. Logopeda może, zależnie od indywidualnego przypadku dziecka, stosować uproszczone struktury i określone reguły, które po wielokrotnym powtarzaniu i ciągłej pracy utrwalają się w umyśle dziecka jako zautomatyzowana odpowiedź na konkretny bodziec. Ważne oczywiście, by w trakcie programowania języka u dziecka stymulować zarówno lewą, jak i prawą półkulę mózgu – zadaniem programowania nie jest stworzenie zupełnie nowego rodzaju komunikacji, a nauczenie dziecka porozumiewania się i rozumienia jego otoczenia.

Logopeda powinien programować język dziecka w taki sposób, by nowo poznawane wyrazy, a później także struktury nawiązywały do jego najbliższego środowiska i ułatwiały mu nie tylko identyfikację otaczającej go rzeczywistości, ale też zapamiętywanie nowo poznanych wyrażeń. Bazowanie procesu programowania języka na doświadczeniach oraz wybór słów w oparciu o ich znaczenie, sytuacje w jakich są wykorzystywane i częstotliwość ich używania daje dziecku znacznie większe szanse na przyswojenie nowego sposobu komunikacji.

Programując język dziecka, logopeda musi mieć na uwadze kwestie takie jak indywidualne predyspozycje pacjenta, jego środowisko czy uwarunkowania fizyczne, które mogą przeszkadzać mu w przyswajaniu mowy w normalnym tempie. Z tego też powodu nie ma jednego, sztywnego schematu uczącego programowania języka i nie można podjąć się takiej terapii bez pomocy specjalisty.

Rola rodzica w programowaniu języka dziecka

Podobnie jak każda terapia mająca na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka z zaburzeniami, programowanie języka jest ściśle związane zarówno z pracą logopedy, jak i rodziców. Już na samym wstępie rodzice muszą zrozumieć nie tylko sposób, w jaki działa programowanie języka, ale też sens i konieczność terapii. Ich zaangażowanie w pracę z dzieckiem będzie miało niemały wpływ na powodzenie pracy logopedy.

Na rynku pojawiło się w ostatnich latach wiele materiałów dydaktycznych i książek wspomagających pracę nad programowaniem języka dedykowanych zarówno dla rodziców, jak i logopedów. Warto zauważyć, że ćwiczenia przedstawione przez logopedę w trakcie terapii powinny być systematycznie kontynuowane także w domu, gdzie środowisko małego pacjenta jest znacznie bardziej rozbudowane, ale i bardziej rozpoznawalne niż sam gabinet logopedy.

Trudności z komunikacją u dzieci nie muszą być przeszkodą do kontynuowania prawidłowego rozwoju, o ile odpowiednio wcześnie podejmie się kroki mające na celu eliminację problemów. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi nie należy pomijać licząc, że samodzielnie poradzą sobie z przyswajaniem otaczającego ich świata – pomoc ze strony doświadczonych logopedów oraz rodziców chętnych do korzystania z niezbędnych pomocy dydaktycznych to klucz do sukcesu i szansa na to, by nawet dzieci autystyczne mogły swobodnie poznawać otaczającą ich rzeczywistość.

W naszym sklepie mogą Państwo znaleźć przedmioty potrzebne do terapii logopedycznej -----> więcej tutaj.

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.