SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - ROZWIJANIE ZMYSŁÓW U DZIECKA.

218

Nazwa sala doświadczania świata bo o niej będzie mowa wywodzi się od holenderskiego słowa snoezelen. Już w latach 70 XX wieku na terenie Holandii w ośrodku dla niepełnosprawnych umysłowo stworzono specjalne pomieszczenie, w którym wydzielone bodźce okazały się bardzo dobrze trafiać do podopiecznych. Twórcy tego projektu zaczęli szukać właściwej nazwy, aż powstał neologizm z połączenia dwóch holenderskich czasowników „snuffelen”– węszyć, eksplorować i „doezelen” – drzemać, odpoczywać, trwać w półśnie. Te znaczenia właściwie opisują sens działania tej metody – pojawia się proces aktywizacji i relaksacji w jednym miejscu , w tym samym czasie.

Snoezelen przyjmowała się kolejno w innych krajach, po czym po latach dotarła do Polski gdzie, rozpowszechniła się się pod nazwą sali doświadczania świata.

W obecnym ujęciu salę doświadczania świata możemy okreslić jako specjalne wyodrębnione pomieszczenie, taką bezpieczną przestrzeń która jest wyposażona w różnego rodzaju sprzęty stymulujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku, równowagi oraz węchu.

Funkcjonowanie sali doświadczania świata może być bardzo uniwersalne, wszystko zalezy do potrzeb i wskazań dla osób korzystających z pobytu w sali. Wybranymi elementami elementami stymulacji wielozmysłowej, które stanowią wyposażenie sali doświadczania świata można indywidualnie sterować i dostosowywać do potrzeb dziecka. Może to być także osoba starsza, czy niepełnosprawna, ale tutaj skupiamy się na dzieciach. Dzięki temu nasza sala staje się przestrzenią w pełni dostępną zarówno na poziomie fizycznym jak i poznawczym ukierunkowanym na potrzeby rozwijania konkretnych zmysłów u dziecka. Sala doświadczania świata pozwala terapeutom i nauczycielom na realizację konkretnych celów edukacyjnych, terapeutycznych, ale też tych bardziej ogólnych relaksacyjnych czy uspakajających. Działanie sprzętów w sali może stanowić doskonałą przestrzeń do rozwoju zmysłów dziecka. Sala doświadczania świata jest to więc idealne miejsce dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z różnymi problemami m. in. zaburzeniami widzenia, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z nadpobudliwością psychoruchową.

Należy dodać, że oddziaływanie otoczenia sal doświadczania świata może sprzyjać nie tylko dzieciom z poważniejszymi problemami, ale także dzieciom w normie intelektualnej. Spotykane są opinie wśród terapeutów, że dzięki wykorzystaniu sal doświadczania świata w placówkach i ośrodkach podopieczni zdecydowanie szybciej i korzystniej reagują na terapię. Wykorzystanie sal wpływa na poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem u osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także pobudza kreatywność i motywuje do działania. Terapeuci wskazują, że przebywanie w salach może poprawiać koncentrację, redukować lęk, apatię, stres, oraz łagodzić ból, przebywanie w sali ma pozytywny wpływ na zmniejszenie zmęczenia i wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających terapię.

Sale doświadczania świata projektowane są zależnie od potrzeb placówki i podopiecznych, mogą się różnić od siebie wybranymi sprzętami, wielkością, wystrojem. Główną uwagę należy zwrócić tutaj uwagę na podopiecznych i ich potrzeby. Skupiając się na dzieciach musimy dobrać tak sprzęty, aby mogły być one wykorzystywane z zainteresowaniem przez dzieciaki, przy jednoczesnym nacisku na rozwój zmysłów.

  1. Najbardziej powszechne rozwiązania i sprzęty stosowane w salach doświadczania świata to:

 

  •  Prysznice świetlne do Sali Doświadczania Świata

  • Tory świetlno dźwiękowe wyposażone w 8 bądź 12 pól

 

  • Magiczne akwaria

Warto nadmienić, że na naszym rynku spotykamy także mobilne sale doświadczania świata, to rozwiązania dzięki którym sprzęt zachowuje mobilność w budynku. Poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanego wózka, można z takim sprzętem przemieszczać się do wybranych pomieszczeń. Taka sala daje nam możliwość doboru sprzętu bardziej kompaktowego i nie wymaga zagospodarowywania pomieszczenia w sprzęt na stałe. W tym wypadku wybór sprzętu możemy w sposób szczególny uniezależnić się od możliwości technicznych budynku.

Zdecydowana większość specjalistów, terapeutów i nauczycieli pozytywnie ocenia posiadane i wykorzystywane sale doświadczania świata. Bez wątpienia dzięki tej metodzie można osiągnąć wiele pozytywnych efektów terapeutycznych. Zwracając uwagę na rozwój zmysłów dziecka należy wziąć pod uwagę możliwości jakie oferuje sprzęt projektowany do sali doświadczania świata. Należy mieć na uwadze, że sprzęty wykorzystywane w salach można nabyć oddzielnie, dlatego wyposażenie sali można kompletować w etapach kierując się potrzebami dzieci.

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.