Neurologopedia. Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej - Tom 2
  • Produkt tymczasowo niedostępny

Neurologopedia. Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej - Tom 2

50,00 zł
Brutto

Książka stanowi drugą część serii "Neurologopedia", publikacja Neurologopedia jest zbiorem artykułów będących naukową refleksją nad procesem uczenia się języka w sytuacji dwu- i wielojęzyczności.

Ilość
Produkt tymczasowo niedostępny

Publikacja Neurologopedia jest bogatym zbiorem artykułów będących naukową refleksją nad procesem uczenia się języka w sytuacji dwu- i wielojęzyczności.
Książka stanowi drugą część serii "Neurologopedia".

Praca pod redakcją: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak

Znajdujące się w pracy publikacje o wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, poświęcone są problematyce nauczania języka obcego i drugiego oraz nabywaniu i uczeniu języka w sytuacji zaburzeń rozwoju. Publikacja ta jest dowodem na konieczność współpracy logopedów i glottodydaktyków w zmaganiu się ze współczesnymi problemami związanymi z dwu- i wielojęzycznością, a autorzy podkreślają, że współpraca ta wymaga aktualnej wiedzy z zakresu neurobiologii procesów uczenia się.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej:

"Recenzowana publikacja jest doskonalą, bo wszechstronną odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej glottodydaktyki i neurologopedii, zważywszy na brak systematycznej dydaktyki nauczania języków odziedziczonych, która nie została jeszcze opracowana, z uwagi na rodzące się standardy diagnozy funkcji komunikacyjnych i językowych dzieci emigrantów, a także nowe doniesienia z zakresu neurobiologii procesów uczenia się. Zawarte w publikacji teksty są cenne zarówno dla specjalistów (glottodydaktyków, neurologopedów, logopedów, pedagogów), jak i rodziców dzieci, dla których język polski jest językiem odziedziczonym, dla nauczycieli osób dorosłych kolejnego pokolenia emigrantów, a także tych, dla których polszczyzna z wyboru lub ciekawości jest drugim i kolejnym językiem obcym."

Polecana zarówno specjalistom - glottodydaktykom, neurologopedom, logopedom, pedagogom, jak i rodzicom i nauczycielom.

Liczba stron: 255

Specyficzne kody

Podobne produkty