Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży

Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży

121,00 zł
Brutto

Kwestionariusz obrazkowy wraz z Kartą badania mowy jest owocem wieloletnich doświadczeń z pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z wadami wymowy, zarówno w normie intelektualnej, jak i z obniżoną sprawnością umysłową.

Ilość

Zabawa i nauka z logopedycznym testem dla dzieci i młodzieży

Kwestionariusz obrazkowy wraz z Kartą badania mowy powstały w wyniku wielu lat pracy w zakresie diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży, sprawnych intelektualnie oraz z obniżoną sprawnością umysłową, u których występowały wady wymowy. Bogate doświadczenie umożliwiło opracować logopedyczny test dla dzieci i młodzieży. Pozwala on badać dzieci - już od 3. roku życia aż po wiek dorastania - których rozwój przebiega prawidłowo lub nieharmonijnie. Test można wykorzystać już u tych dzieci, które potrafią nazywać prezentowane im obrazki. Na obrazkach przedstawione są przedmioty o naturalnym wyglądzie - dzięki temu karty logopedycznego testu dla dzieci i młodzieży mogą być stosowane również w przypadku terapii dorosłych.

Test logopedyczny do diagnozy i terapii

Obrazkowy kwestionariusz może być stosowany zarówno do diagnozy wad wymowy, jak i w terapii logopedycznej - można wykorzystać go do ćwiczeń polegających na powtarzaniu wyrazów z daną głoską, do układania zdań czy całych historyjek, zadawania pytań, tworzenia zagadek. Ważnym elementem ćwiczeń logopedycznych jest także różnicowanie głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego - warto wykorzystać w tym celu odpowiednie ilustracje. Test logopedyczny dla dzieci i młodzieży pozwala ćwiczyć również głoski [j], [r], [l] oraz uczyć odróżniać dźwięczność i bezdźwięczność głosek.

Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży zawiera:

- Kartę badania mowy
- Przewodnik metodyczny do korzystania z "Karty badania mowy" i z "Kwestionariusza obrazkowego".

Autor: Iwona Michalak-Widera

Data wydania: 2009
Format: A4, Stron: 98

Polecamy logopedom.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą logopedycznymi kartami pracy oraz wibratorami logopedycznymi.

Specyficzne kody

Podobne produkty