Seplenienie - jak odpowiednio rozpocząć terapię?

33

Seplenienie jest wadą wymowy zaliczaną do dyslalii. Polega na nieprawidłowej wymowie niektórych głosek dentalizowanych do których należą:

  • s ,z, c głoski syczace,
  • ś, ź, ć , dź głoski ciszące ,
  • sz , rz , cz, dż głoski szumiące

Sygmatyzm, czyli seplenienie charakteryzuje się wsuwaniem czubka języka między zęby w trakcie wymowy głosek z wyżej wymienionych szeregów. Podczas takiej wady żuchwa zostaje opuszczona przez co górne i dolne zęby nie łączą się ze sobą i język wychodzi na zewnątrz .

Brzmienie takich głosek jest zatem przytępione, gdyż ułożenie języka jest nieprawidłowe i nie pojawia się charakterystyczny rowek, a powietrze wylatujące podczas mówienia, zostaje rozproszone.

Pamiętajmy, że głoski pojawiają się w języku dziecka stopniowo. Między 1. a 2. rokiem życia występują głoski szeregu ciszącego( ś , ć, ź, dź ) następnie między 2. a 3. rokiem pojawia się szereg syczacy, a na samym końcu głoski szumiące ok 5. roku życia. Wada ta dotyczy najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdy 5- letnie dziecko wymawia głoski syczące międzyzębowo, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób będzie wymawiało głoski szumiące . Dlatego tak ważna jest szybka interwencja rodzica i rozpoczęcie terapii logopedycznej. Mowa międzyzębowa powoduje nieprawidłowe oddychanie przez usta co może prowadzić do częstych infekcji gardła. Do długotrwałych skutków sygmatyzmu zaliczamy także wady zgryzu, które pogłębiają się, jeśli nie jest wdrożona terapia z logopedą.

Pierwszą ważną zasadą jest nie opieranie się na opiniach otoczenia, że dziecko samo wyrośnie w wady. Pamiętaj - utrwalone wady wymowy dużo ciężej jest niwelować, nawet przy pomocy logopedycznych.

W przypadku seplenienia logopedzi często rozpoczynają terapię od wywoływania głosek, co związane z pionizacją języka. Takie ułożenie jest nowym wzorcem i jednocześnie łatwiejszym dla dziecka, ponieważ prościej ułożyć język za górnymi zębami.

Odpowiednią pomocą dydaktyczną w naszym sklepie, jest książka pt. Metody wywoływania głosek.

Metody wywoływania głosek to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, nauczycieli przedszkola, studentów i rodziców dzieci z wadami wymowy oraz niezakończonym rozwojem mowy. Sposoby wywoływania prawidłowego brzmienia głosek prezentowane są, w przystępnej formie, przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Dwudziestoośmioletnie doświadczenie Autorki w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi pozwala rekomendować tę pozycję jako niezbędną dla wszystkich zajmujących się kształtowaniem mowy dziecka. Pozycja zawiera zdjęcia instruktażowe wizualizujące wywoływanie określonych głosek.

Znakomitą pomocą edukacyjną będzie w tym wypadku gra logopedyczna Dwie wieże i kto prędzej.

Gra przeznaczona jest do ćwiczeń artykulacji głosek sz, ż, cz, dż i s, z, c, dz. "Kto prędzej" i "Dwie wieże" to gry logopedyczne mające na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej w nauce mówienia, czytania i pisania. W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów).

Podobną i ciekawą propozycją dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będzie gra Szumi i szeleści. Wąż logopedyczny.

Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej. Dodatkowo dzieci ćwiczą spostrzegawczość, pamięć wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie.

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych autorki w pracy z dziećmi. Jest to zeszyt ćwiczeń, które pod kierunkiem nauczyciela, rodzica i logopedy można wykorzystać w pracy z przedszkolakami i uczniami do utrwalania przez nich poprawnej wymowy głosek dentalizowanych. Opracowane zestawy wyrazowo-zdaniowe ze względu na występujące w nich opozycje głoskowe sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz nie należą do łatwych pod względem wymowy. Aby prawidłowo artykułować te głoski, dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy (kinestezja), czyli wypracować zręczne i celowe ruchy języka i warg. Dlatego też każde ćwiczenie poprzedzone jest schematyczną wizualizacją realizacji głosek różnicujących, co ułatwi dzieciom zapamiętanie układu narządów mowy do danej głoski. Mamy nadzieję, że aktywizujące ćwiczenia zachęcą dzieci do pracy nad poprawną mową, a wprowadzone w nich urozmaicenia i zabawy, w myśl zasady „uczymy, bawiąc”, ułatwią im to zadanie.

W szerokiej gamie produktów sklepu liger.net.pl, znajdą Państwo również grę Memo Szumki pomocną w terapii logopedycznej

Gra Memo szumki polega na poszukiwaniu par obrazków, których atrybuty w swej nazwie zawierają słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż. Głoski te znajdują się w każdej z pozycji w wyrazie (nagłos, środgłos, wygłos), co pozwala logopedzie prowadzić terapię, utrwalając wszystkie pozycje głoski. Obrazki są pięknie zilustrowane, a sama zabawa sprawia przyjemność i satysfakcję zarówno pacjentowi, jak i terapeucie, czy rodzicowi.

Gra Memo to prawdziwa nauka przez zabawę! Uczy zdrowej rywalizacji, usprawnia percepcję wzrokową i przede wszystkim jest doskonałym narzędziem w procesie automatyzacji ćwiczonych głosek.

 

 

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Sklep Liger - Pomoce dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Oferujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W naszym asortymencie znajdziesz gry logopedyczne, zabawki kreatywne, sprzęt do integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne przedszkole itd. Dodatkowo oferujemy następujące produkty: sala doświadczania świata, pomoce montesorri oraz interesujące pomysły na prezent. Zapraszamy do zakupów na Liger.net.pl - specjalistyczne pomoce terapeutyczne, logopedyczne i sensoryczne.