Szumki sz, ż, cz, dż. Zabawy z głoskami

Szumki sz, ż, cz, dż. Zabawy z głoskami

23,00 zł
Brutto

Głównym celem autorek jest zwiększenie motywacji dzieci do ćwiczeń logopedycz­nych poprzez samodzielne działania: rysun­ki, wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń.

Ilość

Głównym celem autorek jest zwiększenie motywacji dzieci do ćwiczeń logopedycz­nych poprzez samodzielne działania: rysun­ki, wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń. Słowa, zdania, wierszyki oraz ilustracje zostały dobrane tak, aby bawić i zaskakiwać dziecko. Pod kierunkiem logopedy, na­uczyciela, rodzica dziecko może samo­dzielnie wykonywać zadania zamieszczone w książce. Zadania ułożone są według zasad tera­pii logopedycznej: ćwiczenie wywołanej głoski następuje w sylabach, wyrazach (nagłosie, śródgłosie, wygłosie, grupach spółgłoskowych) i zdaniach, na końcu zaś w mowie spontanicznej dziecka.

Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci, które seplenią.
Autorzy: Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustr. Krzysztof Spychał

Format: A4
Objętość: 40 kolorowych stron
Oprawa: miękka

Polecamy logopedom oraz rodzicom do utrwalania ćwiczeń w domu.

Specyficzne kody

Podobne produkty