Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

85,00 zł
Brutto

Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

Ilość

Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, pediatrów i psychiatrów dziecięcych, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

Omawiane zaburzenia rozwojowe dotyczą; opóźnionego lub nieprawidłowego  kształtowania się mowy oraz trudności z przyswajaniem i przystosowaniem się do reguł społecznych. 
W części teoretycznej Autorka przedstawia dotychczas funkcjonujące narzędzia diagnostyczne oraz omawia własną propozycję. W części praktycznej Czytelnik znajdzie podstawy prowadzenia terapii psychologicznej oraz obszernie przedstawioną terapię neurobiologiczną wszystkich funkcji poznawczych.

Specyficzne kody

Podobne produkty