Zestaw Relacje 2

Zestaw Relacje 2

39,00 zł
Brutto

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech). 

Ilość

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech). Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Najistotniejsze w terapii funkcji poznawczych jest wypracowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy elementami i związków zachodzących między nimi. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo- skutkowych.

Edukacja szkolna wymaga także dostrzegania relacji między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami. 

Zestaw RELACJE pozwala na stymulację:

- analizy wzrokowej
- koncentracji
- świadomej kontroli wzrokowej
- uwagi dowolnej
- rozumienia instrukcji niewerbalnej
- rozumienia zwerbalizowanych przez terapeutę relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru
- werbalizowania relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru

Ćwiczenia dostrzegania relacji przygotowują do:

- rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych
- uczenia się przez instrukcję
- nabywania systemu językowego – gramatyki języka

Zestaw składa się z 105 elementów.

Autorzy: Agata Dębicka-Cieszyńska, Jagoda Cieszyńska
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej

Polecamy w terapii logopedycznej (afazja) oraz w terapii autyzmu.

Specyficzne kody

Podobne produkty