Logopedia Artystyczna

Logopedia Artystyczna + CD

84,00 zł
Brutto

Logopedia artystyczna pod redakcją naukową Barbary Kamińskiej i Stanisława Milewskiego to monofrafia zawierająca przegląd najważniejszych problemów będących w kręgu zainteresowania logopedii artystycznej, składa się z pięciu części.

Ilość

Logopedia artystyczna pod redakcją naukową Barbary Kamińskiej i Stanisława Milewskiego to monografia zawierająca przegląd najważniejszych problemów będących w kręgu zainteresowania logopedii artystycznej, składa się z pięciu części. Część pierwsza jest wprowadzeniem do tematyki prezentowanej w tomie. Zamieszczono w niej zarys historii kształtowania się logopedii artystycznej, oraz związki tego działu logopedii z innymi dyscyplinami językoznawczymi. Cześć druga i trzecia tej publikacji są poświęcone kwestiom mowy, wymowy, prozodii, i głosu, ujmowanym z różnych perspektyw: językoznawczej, ortofonicznej, akustyczno-audytowej, neurobiologicznej, psychologicznej, emisyjnej. Kolejna część czwarta materiał poświęcony autoprezentacji, wystąpieniom publicznym, prawniczym, politycznym, biznesowym i kościelnym. Część piąta to w całości tematyka wielorakich aspektów pracy w zakresie logopedii artystycznej i medialnej. Znajdują się w niej opisy pracy logopedów w akademiach teatralnych, muzycznych, w mediach oraz rozdział poświęcony pracy nad wierszem.

Publikacja jest wzbogacona o dodatek płytę CD.

Z recenzji prof. UW, dra hab Józefa Porayskiego-Pomsty:

"Niniejsza monografia stanowi cenne uzupełnienie serii podręczników logopedycznych publikowanych przez wydawnictwo naukowe Harmonia Universalis. Tom ten jest wartościowy merytorycznie - proponuje się w nim sposób ujmowania działu logopedii oraz zakresy, treści, a także metody i techniki pracy w dziedzinie logopedii artystycznej."

Redakcja naukowa:

Barbara Kamińska

Stanisław Milewski

Książka w twardej oprawie, zawiera 659 stron

Specyficzne kody

Podobne produkty