Zaburzenia artykulacji

Nowy


B B

Więcej informacji

Opinie

Więcej informacji

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii. Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane dyslalią, nie zawsze łatwo jest scharakteryzować, a ich leczenie może trwać bardzo długo. Należy się więc głębiej zastanowić nad ich istotą, postawić diagnozę, zastosować właściwą terapię i wreszcie umieć posłużyć się odpowiednią terminologią. Obecnie używa się bowiem wielu różnych określeń, najczęściej mało precyzyjnych, nieoddających istoty zagadnienia.

Czy wady wymowy są takim problemem, że trzeba im poświęcać aż tyle uwagi? Nie ulega wątpliwości, że tak, choć, obiektywnie rzecz biorąc, istnieją znacznie poważniejsze kłopoty w porozumiewaniu się językowym słownym. Niemniej jednak nieprawidłowości artykulacyjne bywają przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym okresie trudności z wyborem drogi życiowej. Innym argumentem przemawiającym za ważkością tego problemu jest to, że foniatria już blisko 200 lat temu stworzyła terminologię nazywającą wady wymowy. Zatem kłopoty z wymową były postrzegane od wieków i już od dawna starano się pomagać ludziom mającym trudności artykulacyjne.

Ambicją autorki niniejszego opracowania jest pokazanie szczegółowej metodyki wywoływania głosek i wprowadzania ich do większych struktur językowych.

Co znajdziesz w książce?

Zagadnienia związane z:
- klasyfikacje wad wymowy,
- badaniem wymowy,
- etapami pracy korekcyjnej,
- charakterystyką wad artykulacyjnych,
- korygowaniem wad wymowy,
- programowaniem terapii w dyslalii,
- studia przypadków.


Autor: Sołtys-Chmielowicz Anna
Wydanie IV, Kraków 2014, Format B5, Objętość 200 stron,
Oprawa miękka, klejona

Reviews

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Zaburzenia artykulacji

Zaburzenia artykulacji

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii.

Kupili również

Produkty te zostały zakupione wraz z aktualnym produktem

Podobne produkty

Produkty w tej samej kategorii